Autor:
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut

Elena Sügis tutvustab radioloogidele tehisintellekti võimalusi

Arvutiteaduse instituudi terviseinformaatika lektor Elena Sügis osales õppejõuna radioloogidele suunatud tehisintellektikursuse „Masterclass in AI“ loomises. Kursus sündis Euroopa Radioloogide Ühingu ja EuSoMII (European Society of Medical Imaging Informatics) eestvedamisel.

Tehisintellekti kasutamine areneb tervishoius väga kiiresti. Sügise sõnul võimaldab see vähendada arstide töökoormust, panna täpsemaid diagnoose, teha paremaid otsuseid ja spetsialistide nappuse olukorras korral pakkuda inimestele paremaid terviseteenuseid. „Üks valdkond, kus tehisintellekt on juba laialdast rakendust leidnud, on radioloogia. Seal kasutatakse tehisnärvivõrke meditsiiniliste piltide (nt MRT, ultraheli- ja röntgenipiltide) analüüsimisel,“ selgitas Sügis.

„Materclass in AI“ on kõrgetasemeline veebikursus, mis tutvustab radioloogidele tehisintellekti alates algteadmistest kuni selle rakendamiseni välja. Kursuse läbimine aitab radioloogidel oma igapäevast tööd veel paremini teha. Sügise sõnul ei ole karta, et tehisintellekt võtaks üle arstide rolli. „Tehisintellekt ei hakka arste asendama, küll aga on eelised nendel arstidel, kes oskavad rakendada tehisintellekti kasutavaid tööriistu,” lisas ta.

Euroopa Radioloogide Ühing on enam kui 130 000 liikmega suurim radiolooge ühendav organisatsioon maailmas. Kursusele „Masterclass in AI“ oodatakse osalejaid üle kogu maailma.

 

üliõpilased

Tartu Ülikool ootab õpihuvilisi kevadsemestril algavatesse mikrokraadiprogrammidesse

Abasi-amefon Obot Affia kaitseb doktoritööd „A Framework and Teaching Approach for IoT Security Risk Management“

Abasi-amefon Obot Affia kaitseb doktoritööd „A Framework and Teaching Approach for IoT Security Risk Management“
ATI näitused

Kärt Summataveti näitus „Kõiksuse kutse“ Delta õppehoones