Autor:
Johan Voldemar Leoste

JÄRELVAATA: professor Piret Luik arutles inauguratsiooniloengul, kuidas suurendada naiste osakaalu informaatika õppijate seas

Neljapäeval, 23. novembril kl 16.15 pidas Tartu Ülikooli informaatika didaktika professor Piret Luik ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Kuidas suunata IT valdkonda enam tüdrukuid?“. Loengus arutles Luik selle üle, miks on IT praegu pigem meeste pärusmaa ja kuidas suurendada naiste osakaalu informaatika õppijate seas. 

IT valdkonnas töötavad inimesed peavad arendama teenuseid ja rakendusi kõikidele tarbijatele, olenemata nende soost. „Kui aga arendajad on enamasti mehed, siis paratamatult domineerivad ka nende ootused,“ selgitas professor Luik. 

Informaatika eriala asub igal aastal õppima enam kui 200 noort, kuid nendest vaid veerand on naised. „Põhjuseid on erinevaid, ent kuigi oleme 21. sajandis, mõjutavad meid ikka iganenud stereotüübid,“ rääkis Luik. Samas ei näita teadusuurimused, et tüdrukutel oleksid informaatikas väiksemad teadmised ja võimed kui poistel. Professori sõnul saab kõik alguse kodust ja põhikoolist. „Gümnaasiumisse astudes valivad õppijad juba õppesuuna, mis määrab sageli ka nende edasiõppimise valdkonna,“ ütles Luik. Seepärast on oluline hinnata informaatika õppe olukorda juba põhikoolist alates, et selgitada välja, millal teevad tüdrukud valiku ja miks otsustavad kõrgkoolis harvem selle eriala kasuks.

Piret Luik on lõpetanud Tartu Ülikoolis 1990. aastal rakendusmatemaatika eriala ja 1999. aastal pedagoogika eriala. 2004. aastal kaitses ta pedagoogikas doktoriväitekirja, milles uuris, milliste õpitarkvara karakteristikutega saavad õppijad paremaid õpitulemusi.

Luik on töötanud haridusteaduste instituudis lektori ja kaasprofessorina. Aastatel 2007–2010 oli ta haridusteaduskonnas pedagoogika osakonna juhataja ning 2010–2012 sotsiaal- ja haridusteaduskonna prodekaan. 2017. aastal sai Luik arvutiteaduse instituudis informaatika didaktika kaasprofessoriks ja alates selle aasta 1. septembrist on ta informaatika didaktika professor. Tema juhendamisel on kaitstud neli doktoritööd. Oma uurimistöös keskendub ta informaatika õppimise motivatsioonile ja meetoditele ning püüab välja selgitada, millised vahendid toetavad informaatika õpetamist. Luik on oma teadusartiklite eest pälvinud neli auhinda haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil (endine kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss). 

Järelvaata loengut UTTV-st. Rohkem infot inauguratsiooniloengute kohta on ülikooli veebilehel

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Man

Meelis Kull: inimesed luiskavad, tehisintellekt luiskab ka, aga aitab ikkagi väga palju

Võitjate autasustamine

Selgusid parimad tudengiprojektid aastal 2024