Autor:
Andero Kalju

Sügisel alustab tasuta veebikursus „Programmeerimise alused"

14. oktoobrist kuni 8. detsembrini 2024 toimub Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi veebikursus „Programmeerimise alused", mis tänavu on suunatud töötavatele täiskasvanutele. Kursus sobib inimesele, kellel on tekkinud programmeerimise vastu suurem huvi, kuid kokkupuude selle valdkonnaga seni veel vähene. Veebikursus „Programmeerimise alused" on tasuta neile, kes selle lõpetavad. Huvilistel palume registreeruda hiljemalt 1. oktoobril. 

Kursuse info

Registreerumine

Sellele veebikursusele on oodatud erialase IT tasemehariduseta või aegunud oskustega töötavad täiskasvanud. Kursuse sihtrühma hulka ei kuulu üliõpilased ja Tartu Ülikooli töötajad. Kasuks tuleb, kui varasemalt on läbitud kursus „Programmeerimisest maalähedaselt", aga selle puudmist saab korvata kõrge motivatsiooni ja innuka õppimisega. Veebikursusel õpid algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist. Kursuse maht on 3 EAP-d ehk 78 akadeemilist tundi. Igal nädalal tuleb sul õppimisele pühendada umbes 7-8 tundi endale sobival ajal.

Kursuse läbinud õppija:

  • oskab programmeerimise baaskonstruktsioone (tingimuslause, tsükkel, funktsioon) esitada nii plokkskeemidena kui ka programmilõikudena programmeerimiskeeles Python;
  • oskab lihtsa ülesande realiseerida programmina programmeerimiskeeles Python, kasutades seejuures erinevaid baaskonstruktsioone ja andmetüüpe (täisarvud, ujukomaarvud, sõned, järjendid), muutujaid, operatsioone, graafikavahendeid ning andmevahetust failidega;
  • oskab leida ja sõnastada enda eri- või huvialaga seotud programmeerimisülesandeid ja neid lahendada; omab esmast ülevaadet programmeerimise ajaloost, tarkvara tootmise protsessist, erinevatest programmeerimiskeeltest, arvusüsteemidest, regulaaravaldisest ja rekursioonist;
  • on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi programmeerimisega rohkem kurssi viia ning on nendest võimalustest teadlik.

Oled oodatud osalema!

Koolitust rahastab ESFi VÕTI.

Mees istub arvuti taga

Tule veebikursusele „Andmeteaduse võimalused äriettevõttes"

Programmeerimine

Programmeerimise mikrokraadiprogramm Tartu Ülikoolis.
Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini