Eesti kui õigusriigi tugevdamiseks kuulutati välja ideekonkurss

Eesti advokatuur ja Tartu ülikooli IT-õiguse programm kuulutasid välja konkursi IT-lahenduste loomiseks, mis lihtsustaksid vastuste leidmist õigust puudutavatele küsimustele nii spetsialistide kui ka tavainimeste jaoks. Õigusrobootika konkursi auhinnafond on 10 000 eurot.

Eesti advokatuuri esimees Hannes Vallikivi loodab, et konkursiks loodavad lahendused lihtsustavad tulevikus kohtute tööd, parandavad õigusteenuse kättesaadavust ning kokkuvõttes tugevdavad Eestit kui õigusriiki. 

„Juristid kulutavad kümneid tunde aastas seadustest ja teistest õigusallikatest keerulistele õigusküsimustele vastuseid otsides,“ rääkis Tartu ülikooli IT-õiguse programmi juht Helen Eenmaa-Dimitrieva.

„Õiguse tõlgendamiseks tuleb läbi kaevata kohtulahendeid, haldusorganite otsuseid, seletuskirju, Euroopa Liidu õigusakte, juhendmaterjale, õigusteaduslikku kirjandust ja mitmeid teisi allikaid. Taolise materjali hulk aina kasvab. Püüame selle innovatsioonikonkursi kaudu leida lahendusi, mis aitaksid taolist otsimistööd vähendada ning oluliselt lihtsustada. Samuti soovime, et loodaks töövahendid ,mis muudaksid tavakodanike jaoks õigusteenused kättesaadavamaks ning õigussüsteemi arusaadavamaks.”  

Hannes Vallikivi lisas: „Eestis on piiratud ressurss e-teenuste loomiseks ja täiustamiseks ning seetõttu toetab advokatuur ideekonkurssi, mille eesmärk on muuta juristidele õiguslike argumentide leidmine kiiremaks ja lihtsamaks. Samuti võiksid ühest „õigusrobotist“ kasu saada kodanikud, kes otsivad vastuseid igapäevaelus kerkivatele õiguslikele küsimustele. Oleme riigina tugevamad, kui meie erinevate ühiskonnagruppide ligipääs õigusteenusele on ühtlane. Loodame, et sarnaselt muude Eestis loodud e-teenustega, võiksid konkursi tulemusel tekkinud lahendused leida kunagi tee Eestist välja teistesse riikidesse.” 

„Tegutseme ülikoolis aktiivselt selle nimel, et õigussüsteemid ja juristide oskused toetaksid uute tehnoloogiate kasutuselevõttu,“ lisas Eenmaa-Dimitrieva. IT-õiguse programmi jaoks on õigusrobootika konkursi väljakuulutamine hea viis aidata kaasa õigusteaduse ja infotehnoloogia spetsialistide koostööle ning panustada seeläbi infoühiskonna arengusse.

Konkursi auhinnafond on 10 000 eurot ja tulemused kuulutatakse välja IKT-nädala raames 2017. aasta mais. Täiendav teave konkursi kohta http://oigus.ut.ee/et/it-oigus/oigusrobootika-konkurss.

Tartu ülikooli IT-õiguse programm on 2014. aastal loodud õppe- ja teadusprogramm, mis valmistab ette kõrgelt kvalifitseeritud juriste IKT ja küberjulgeoleku valdkonna õiguse ja õigusmeetodite üksikasjalikku tundmist ja rakendamist nõudvaks tööks. Programmi lõpetajate näol on tegemist IT-õiguse spetsialistidega, kes on omandanud kõik vajalikud oskused, et teha IKT valdkonnas kvaliteetset õigusloome-, analüüsi- ja eksperttööd.

Lisainfo
Helen Eenmaa-Dimitrieva, Tartu ülikooli IT-õiguse programmi juht, helen.eenmaa@ut.ee  
Hannes Vallikivi, Eesti advokatuuri esimees, hannes.vallikivi@derling.ee, 5116811

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392