Autor:
Joanna Jõhvikas

ITL-i Ustus Aguri stipendiumi saaja uurib, kuidas tehisintellekti abil haridust personaliseerida

1. detsembril kuulutas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) välja Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja. IKT sektori kõrgeima tunnustuse doktoriõppe valdkonnas ja 3000 euro suuruse stipendiumi sai Tartu Ülikooli arvutiteaduse õppekava doktorant Kristjan-Julius Laak.  

Laaki uurimistöö „Tehisintellekti algoritmid personaliseeritava õppe testimiseks” eesmärgiks on leida tehisintellekti ja hariduse kokkupuutepunktid, mis aitavad õppijatel oma potentsiaali avastada. Tema doktoritöö juhendaja on Jaan Aru Tartu Ülikoolist. 

„Eesti haridussüsteemi üks eesmärkidest on jõuda personaliseeritud õppeni, mis arvestaks iga õppija vajaduste ja eripäradega. Teadustöö aitab meil paremini mõista, millist osa kooliharidusest saaks tehisintellekt toetada ja milleks seda kasutama ei peaks. Tehisintellektil põhinevad õpikeskkonnad vähendavad õpetaja koormust ja võimaldavad õpilasele omas tempos liikumist, kuid mitte alati ei ole innovaatilise tehnoloogia rakendamine õpilase arengule kasulik. Oma töös uuringi, kas ja kuidas tehisintellekt võib õpilase arengut hoopis pärssida,“ rääkis Kristjan-Julius Laak.

Doktoritöö juhendaja Jaan Aru toob töö keerukusena esile, et viimastel aastakümnetel on toimunud läbimurre õppimise ja mälu aluseks olevate bioloogiliste protsesside mõistmises ning hüppeliselt on arenenud infotehnoloogia võimalused, kuid need kaks uurimisvaldkonda ei kattu.

„Meie siht ei tohiks olla mujal maailmas personaliseerimiseks kasutatavad tehisintellekti algoritmid, mis soovitavad õpilastele järgmist ülesannet. Paradoksaalsel kombel sellised lahendused mitte ei suurenda, vaid hoopis piiravad õpilase autonoomsust ja eneseregulatsiooni võimet. Tahame arendada tehisintellekti süsteeme, mis toetavad õpitust arusaamist, iseseisvat mõtlemist ja ennast juhtiva õpilase arengut. Doktoritöös püüame luua realistlikke arvutuslikke mudeleid, mis tabaksid õppimise aluseks olevaid ajuprotsesse, ja kasutada neid mudeleid uudse haridustehnoloogia katsetamiseks ja arendamiseks,” lisas Aru. 

ITL-i juhatuse liige Ivo Lasni sõnul on märgiline, et infoühiskonna teedrajava teadlase Ustus Aguri nimelise stipendiumi saab seekord inimene, kes on võtnud ülesandeks uurida, kuidas tehisintellekti rakendada nii, et tulevikus oleks õpetajatel võimalik personaliseeritud õpiteekonna abil lihtsamalt iga õpilase potentsiaali avastada. „Väikeses Eestis tuleb tehnoloogia võimalused enda kasuks pöörata ning sel moel ressursse kokku hoida, kas või näiteks nii, et õppurid jõuavad kiiresti neile sobivaimale erialale õppima,“ leidis ta.

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. 

Stipendiumiga tunnustatakse Ustus Aguri panust Eesti ühiskonna arengusse. ITL annab stipendiumi välja Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programmi raames alates 2003. aastast.

Lisainfot Ustus Aguri stipendiumi ja varasemate stipendiaatide kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt

Preemiate saajad

JÄRELVAADATAV: teaduse elutööpreemia saab immunoloogia professor Raivo Uibo

Woman lecturer

Naised teaduses – tarkvaratehnika lektor Kristiina Rahkema

Woman scientist

Naised teaduses – informaatika lektor Anna Aljanaki