Autor:
Henry Narits

Lidia Feklistova pälvis I preemia riiklikul haridusteaduslike tööde konkursil

31. märtsil anti Tartu Ülikoolis üle haridusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiad. Publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritöö või monograafia kategoorias sai I preemia informaatika nooremlektor Lidia Feklistova tööga „Sissejuhatava programmeerimise MOOCi õppijad: taustamuutujad, kaasatuse mustrid ja õpisooritus“.

Lidia Feklistova töö tulemustest selgub, et pakkudes konkreetsetele sihtrühmadele erinevaid tegevusi ja abiallikaid saavad kursuste korraldajad hõlbustada personaliseeritud õppimist, õppijaid paremini kaasata ning arendada kursusi kuluefektiivsemalt.

Haridusteaduslike tööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 
Kokku esitati ionkursile 45 tööd, mille temaatika oli väga mitmekesine ning mis hõlmasid sihtrühmi lasteaiast õpetajate ja teadlasteni.

Lidia Feklistova doktoritöö juhendamise eest pälvisid tänukirja kaasprof Marina Lepp ja kaasprof Piret Luik arvutiteaduse instituudist.

Programmeerimisvõistlus

Tudengid näitasid rahvusvahelisel programmeerimisvõitlusel stabiilset taset

ATI näitused

Kärt Summataveti näitus „Kõiksuse kutse“ Delta õppehoones

Karl-Joan Alesma

Tartu Ülikooli Sihtasutus andis esimest korda välja Roman Ringi tehisintellekti stipendiumi