Meie seast lahkus Tartu Ülikooli suurandmete juhtivteadur Sherif Sakr (1979-2020)

Juhtivteadur Sakr omandas bakalaureuse- ja magistrikraadi informaatikas (Computer Science) Kairo Ülikooli arvuti- ja informaatikateaduskonnas vastavalt 2001. ja 2003. aastal. 2007. aastal kaitses ta arvutiteaduse ja informaatika alal doktorikraadi Saksamaal Konstanzi Ülikoolis.

Sherif Sakr oli juhtivteadur suurandmete alal. Tema kaasautorlusel anti Springeri kirjastuses välja suurandmete tehnoloogiate entsüklopeedia (Encyclopedia of Big Data Technologies, 2019), mis on selle valdkonna suurim teaduslik entsüklopeedia. Lisaks on ta avaldanud üle 150 refereeritud teadusartikli rahvusvahelistes ajakirjades ja konverentsidel. Ta on kuue raamatu autor, sealhulgas “Big Data 2.0 Processing Systems” (2016). Google Scholari andmetel on tema teadustöödele viidatud üle 4000 korra.

Sakr liitus Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga 2018. aastal Eesti Teadusagentuuri tippteadlase toetuse rahastusel. Oma ametiajal lõi ta instituudis suurandmete uurimisrühma, kus nüüdseks töötab 16 teadlast ja üliõpilast. 

Enne Tartu Ülikooliga liitumist töötas ta mitmetes oma valdkonna juhtivates akadeemilistes ja erasektori teadusasutustes, sealhulgas Uus-Lõuna-Walesi Ülikoolis, Macquarie Ülikoolis, CSIROs, Microsoft Research’is, Nokia Bell Labs’is ja Kuningas Saud Bin Abdulaziz nimelises Terviseteaduste Ülikoolis. Lisaks oli Sakr külalislektor Berliini Humboldti Ülikoolis, Zürichi Ülikoolis ja Dresdeni Tehnikakõrgkoolis.

Oma karjääri ajal oli Sakr klastrite arvutuste ajakirja Transactions on Large-Scale Data and Knowledge-Centered Systems kaastoimetaja. Ta kuulus mitmete kõige mainekamate teadusajakirjade kolleegiumidesse ja oli nende külalistoimetaja. 2019. aastal sai ta kuningas Abdullah Hammed Shomani fondilt parima araabia teadlase preemia. Talle on andnud  väljapaistva esineja tiitli kaks kõige suuremat arvutiteadlasi ühendavat organisatsiooni - The Association for Computer Machinery ACM ja IEEE Computer Society. 

Arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo kirjeldab suurandmete uurimisrühma asutamist kui ühte Tartu Ülikooli edulugu. “Alles hiljuti asutatud uurimisrühm oli juba 2019. aastal kogu instituudi enim rahvusvahelisi tippartikleid publitseerinud teadusrühm. Tema isiklik ja kogu uurimisrühma panus suurandmete tehnoloogiate alal nii teaduses kui ka õppetöös oli meie instituudi missiooni jaoks ülioluline.” 

Tartu Ülikooli infosüsteemide professor Marlon Dumas meenutab Sakri kui kirglikku ja julgelt tulevikku vaatavat teadlast. Tema teaduslikku pärandisse kuuluvad mitmed kaasaegsed meetodid, mille abil talletada, indekseerida ja otsida hajussüsteemides graafide kujul talletatud andmeid. Üheks tema pooleli jäänud unistuseks oli luua efektiivne skaleeruv lahendus, mis võimaldaks töödelda paljudest erinevatest süsteemidest pärit sündmusi pidevas töötluses, reaalajas. „Sherif Sakr lõi Tartu Ülikoolis tugeva uurimisrühma ja andis sellele tulevikuvisiooni, mida tema meeskond viib edasi,” ütles prof Dumas. 

Suurandmete nooremteadur Riccardo Tommasini kirjeldab Sakri kui väsimatut teadlast, kellel oli alati kõigi jaoks aega. Ta pühendas palju energiat selleks, et tuua oma üliõpilastest välja parim ning inspireeris neid alati rohkem pingutama. Tommasini sõnul on aga kõige olulisem see, et Sherif oli hea inimene. Ta hoolis kõigi heaolust ning oli alati entusiastlik. Ta kujundas suurandmete uurimisrühma omaenda väärtuste järgi: raske töö, intellektuaalne ausus ja üksteisele toeks olemine. „Raske on sõnadesse panna seda, kui väga tema kolleegid ja üliõpilased jäävad temast puudust tundma”, lisas Tommasini.

Me oleme kõik sügavas leinas noore inimese varajase lahkumise tõttu. Sõnadest ei piisa, et anda edasi meie sügav kaastunne Sherif Sakri abikaasale, pojale ja tütrele ning kogu perekonnale, sõpradele ja tuttavatele üle maailma. Soovime, et leiaksite sel keerulisel ajal oma leinas ja mõtetes rahu.