MKM hakkab koostöös Tartu Ülikooliga noortele programmeerimist õpetama

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tartu Ülikool allkirjastasid lepingu, et viia läbi noortele mõeldud programmeerimise e-kursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”. Lepingu kohaselt õpetab Tartu Ülikool koostöös koolidega 2022. aasta kevadeks programmeerimist vähemalt 500 noorele üle Eesti.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karu sõnul on tänapäeval raske leida valdkonda, kus ei rakendataks tehnoloogiat. “IKT ei ole enam eraldiseisev haru, vaid see on kõikjal. Teadmised ja praktilised oskused IT vallast tulevad kasuks kõigile ja peame seda valdkonda tutvustama eeskätt noortele, kes oma karjäärivalikuid alles tegemas on,” ütles Karu. “Nii saab riik anda oma panuse sellesse, et Eestis kasvaks peale piisavalt spetsialiste ja koostööpartnereid, kellega meie digiriiki jätkuvalt ehitada ja edasi arendada,” lisas minister.

“Ma ei näe programmeerimisoskust eesmärgina iseeneses,” täpsustas Karu. “Programmeerimisoskus on omandamas teise kirjaoskuse staatust – oluline pole mitte see, millises keeles programmeerida, ega ka see, kas konkreetselt tarkvara-arendaja ametit endale elukutseks valida, vaid see, kuidas programmeerimise õppimise käigus omandatud oskused aitavad paremini hoomata tehnoloogia toimimise põhimõtteid ning selle poolt pakutavaid võimalusi meie elu paremaks muutmisel.“ Ministri hinnangul on ka väljaspool traditsioonilist IKT valdkonda üha rohkem rolle, kus paremad IKT-alased teadmised annavad selge konkurentsieelise. „Suur nõudlus on nende inimeste järele, kes suudavad ärivajadused ning tehnoloogia pakutavad võimalused omavahel kokku viia ning mõlemas keeles rääkida. Tehnoloogia on vahend, mille targaks kasutamiseks peame seda paremini mõistma,” lisas ta.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika dotsendi Eno Tõnissonsõnul laiendab kursus valikuid nii koolides, kus programmeerimist juba õpetatakse kui ka koolides, kus seda veel ei tehta. Samuti on võimalus õppida ka neil, kes parajasti koolis ei õpi. ”See kursus annab hea võimaluse tutvuda programmeerimisega ja seeläbi saada selgemaks oma võimalikud edasiõppimis- või karjääriplaanid,” ütles Tõnisson.

Kursuse eesmärk on õpetada programmeerimist ning sellega seonduvat neile, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene. Osa võtma on oodatud kõik 16-26-aastased noored, kes õpivad gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või ei õpi üldse, kuid tunnevad huvi IKT valdkonna vastu. Kursus kestab 10 nädalat ja lõpeb arvestustööga. Õppijaid toetatakse kas oma koolis või interneti kaudu.

Kursuse sisu ja korralduse kohta saab täpsemalt lugeda https://didaktika.cs.ut.ee/progttl/.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viib Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 perioodil ellu programmi „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mille üks eesmärk on kõrgemate IKT oskuste õpetamine.

Lisateave: Eno Tõnisson, TÜ arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika dotsent, 737 5431, eno.tonisson@ut.ee