Autor:
Johan Voldemar Leoste

Naised teaduses – informaatika didaktika professor Piret Luik

Palun kirjelda lühidalt oma uurimisvaldkonda

Minu uurimisvaldkonnaks on laiemas sõnastuses informaatika õpetamine ja õppimine. Seda nii erinevates õppeastmetes (juba alates põhikoolist kuni täiskasvanuhariduseni välja), erinevates vormides (kontaktõppe, MOOCid, ümberpööratud klassiruum); nii vahendid, mida selleks kasutatakse (murelahendajad, automaattestid, logide analüsaatorid) kui ka õppijate ja õpetajate tegevused ning motivatsioon.

Millise saavutuse üle oma karjääris tunned uhkust?

Väga uhke tunne on kui oma doktoritöö kaitseb juhendatav, keda oled juhendanud bakalaureusetööst alates. Tead, kui suure hüppe ta on teinud, sest oled näinud teda tegemas esimesi samme teaduses, ja on rõõm, et oled saanud sellele hüppele kaasa aidata. See on väga hea tunne ja ka kindlustunne, et su tööd jätkatakse.

Mis sulle teadlasetöös eriti meeldib?

Mulle meeldib andmeid analüüsida. Ma olen väga uudishimulik inimene ja alati tekib küsimusi, millele tahaks vastuseid leida. Erinevatest andmetest sageli ka neid vastuseid leiab.


5.-11. veebruaril 2024 peetakse Tartu Ülikoolis teemanädalat „Naised teaduses“. Sel nädalal soovime ka meie oma naisteadlaste tegemisi ja saavutusi esile tõsta ning palusime teadlastel vastata kolmele küsimusele. Eestis on päeva „Naised teaduses“ Tartu Ülikooli ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) eestvedamisel peetud alates 2021. aastast. Kampaania eesmärk on rõhutada naiste ja tüdrukute rolli teaduses, murda soostereotüüpe ning julgustada naisi teadusega tegelema.

#NaisedTeaduses 
#WomenInScience

Image
Naised teaduses

 

Preemiate saajad

JÄRELVAADATAV: teaduse elutööpreemia saab immunoloogia professor Raivo Uibo

Group photo

Eesti IT-teadlased: Meil on ainulaadne positsioon, et olla Euroopa turvalise tehisintellekti eestvedaja

Raimond-Hendrik Tunnel kaitseb doktoritööd „Video Game Design and Development Bachelor's Curriculum for Estonia“

Raimond-Hendrik Tunnel kaitseb doktoritööd „Video Game Design and Development Bachelor's Curriculum for Estonia“