Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” algab taas 7. septembril

7. septembril algab jälle Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”, mis on mõeldud 16–26-aastastele noortele, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.

Kursuse ühe põhikorraldaja arvutiteaduse instituudi dotsendi Eno Tõnissoni sõnul näitas kevadine kogemus, et kursus on kenasti oma koha leidnud. “Kevadel lõpetas kursuse üle 300 noore ja nendest umbes 70 asus Tartu Ülikooli õppima informaatikat”, sõnas Tõnisson.

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” toimub paralleelselt mitmetes koolides üle Eesti ja ka e-õppena. See on osalejatele täiesti tasuta ja kestab 10 nädalat. Registreerimine on avatud 7. septembrini!

2020. aasta kevadel esmakordselt toimunud kursus võeti hästi vastu enamike osalejate poolt. Lõpuküsitlusele vastanutest 94% pidasid kursust huvitavaks, 91% kasulikuks ja 83% jõukohaseks. Üks osaleja ütles kursuse kohta järgnevat: “Ei teadnud, et see on nii huvitav!”

Kursust korraldavad Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel ja Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Lisateave: Eno Tõnisson, TÜ arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika dotsent, 737 5431, eno.tonisson@ut.ee