Riik tunnustas Tartu ülikooli lektorit aasta õppejõu tiitliga

„Eestimaa õpib ja tänab“ auhinnagalal andis haridus- ja teadusministeerium teist korda välja tiitli „Aasta õppejõud“, millega tunnustati Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi lektorit Eno Tõnissoni. Ka möödunud aastal, kui tiitel esimest korda välja anti, tuli see Tartu ülikooli.

Haridus- ja teadusministeerium kirjeldas Tartu ülikooli arvutiteaduste instituudi lektorit Eno Tõnissoni kui uuenduslikke aktiivõppemeetodeid kasutavat ning oma üliõpilaste igakülgset arengut toetavat õppejõudu, kes tegeleb süstemaatiliselt oma õpetamise arendamisega ning teeb õpetamisel koostööd nii üliõpilaste kui ka kolleegidega.

Eno Tõnisson ütles, et tegelikult on see tunnustus paljudele inimestele, kellega koos ta on õpetanud ja õppinud. "Kuidagi on nii juhtunud, et minu ümber on ikka olnud toredad inimesed - nii pereliikmed, kolleegid, kui ka õpilased-üliõpilased. Suur tänu kõigile!"

Innovaatilisi aktiivõppemeetodeid kasutades on Eno Tõnisson osa tööst üles ehitanud klikkerite kasutamisele. Ta suunab üliõpilasi koostööle, õpetab arutlema, oma vastuseid põhjendama, arutluskäigus vigu leidma ning jõudma sügavama õppimise juurde.

Üliõpilased hindavad Eno Tõnissoni ainekursusi kõrgelt ning väärtustavad tagasisides nii tema kasutatud õppemeetodeid kui ainete sisulist poolt. Üliõpilaste tagasisidest lähtudes on Eno Tõnisson meisterlik õppejõud, kelle poolt õpetatav aine on küll sisutihe, kuid mitte igav, vaid esitatud kavalalt ja kaasahaaravalt.

Eno Tõnisson on esimese eestikeelse MOOCi (vaba juurdepääsuga täielikult veebipõhine täiendusõppeprogramm) looja, juhtiv õppejõud ja koolitusmeeskonna juht.

"Viimasel ajal oleme saanud e-kursuste kaudu anda õppimise võimaluse tuhandetele Eesti inimestele. See on eriline tunne, kui mingis suhteliselt ootamatus situatsioonis keegi mainib, et on meie kursustel osalenud. Ülikool saab nii midagi olulist pakkuda paljudele inimestele ja täita päriselt rahvusülikooli rolli. Aegadel, kus võib-olla on küllaltki palju ebakindlust, saab ülikool anda inimestele tuge ja lootust," lisas Tõnisson.

Aasta õppejõu tiitliga tunnustatakse õppejõudu, kes on silmapaistval viisil toetanud üliõpilaste arengut (loe aasta õppejõu statuuti haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt). 2015. aastal, mil aasta õppejõu tiitel anti välja esimest korda, sai selle Ivo Leito Tartu ülikooli keemia instituudist.

Piduliku gala üheks õhtujuhiks oli TÜ Narva kolledži õppedirektor Aet Kiisla. „Eestimaa õpib ja tänab“ auhinnagalat korraldasid haridus- ja teadusministeerium, Eesti haridustöötajate liit ja SA Innove.

Loe tiitli kohta lähemalt haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt. Vaata galat järele ERRist.

Virge Tamme Tartu Ülikooli pressinõunik Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392 E-post: virge.tamme@ut.ee
www.ut.ee