TÄIENDATUD: Ülikooli hoonetes tuleb kanda maski ja soovitatav on vältida ebavajalikke kogunemisi. Suured üritused jäävad ära

Ülikooli eesmärk on hoida õppetöö avatuna nii kaua kui võimalik, seetõttu rakendame tugevamaid ohutusmeetmeid.

Õppetööl, avalikes ruumides ja kohtumistel tuleb inimesi hajutada ja kõik, sh vaktsineeritud, peavad ülikooli siseruumides kandma maski. Nina ja suu katmiseks võib kasutada üksnes kaitsemaski, mitte näiteks salli või visiiri.

Keskenduda tuleks sellele, mis on õppetöö jätkumiseks hädavajalik. Soovitame ära jätta või edasi lükata suured üritused. Ära jäävad ka rahvusülikooli aastapäevaga seotud üritused.

Palume üksustel korraldada töö nii, et vähendada ebavajalikke kontakte. Vajaduse korral tuleb võimaldada kaugtööd.

Instituutides, kus ei ole võimalik rakendada kõiki viiruse levikut piiravaid meetmeid, on  juhil õigus teha õppetöö korraldamiseks instituudipõhiseid otsuseid.

Palume arvestada, et olukord muutub kiiresti ja ülikooli juhised võivad täieneda.

Pane tähele ka järgmist:

  • Ülikooli raamatukogu, muuseumide, spordiklubi, õppehoonetes asuvate toidukohtade, täiendusõppe ja ürituste kohta kehtivad Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud piirangud.
  • Vabariigi Valitsuse korralduse järgi saavad alates 25. oktoobrist täiendusõppes osaleda vaktsineeritud või Covid-19 läbi põdenud isikud. Täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele kehtestatakse erand, mille järgi tohib alustatud koolitused, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, lõpuni viia. Täiendusõppe korraldamise juhise leiad siseveebist.

Ülikooli töötajatest üle 90% on vaktsineeritud. Kui sa ei ole veel vaktsineeritud, tee seda kindlasti. Kui soovid enne vaktsineerimist sellest spetsialistiga rääkida, helista perearsti nõuandetelefonile 1220 või aruta oma perearstiga. Infot vaktsineerimispunktide kohta saad telefonilt 1247 või veebilehelt vaktsineeri.ee. Enamlevinud küsimustele vaktsineerimise kohta on vastanud ka Tartu Ülikooli teadlased. Vaktsineerimine on parim viis kaitsta ennast raskelt haigestumise eest.

Ülikooli värskeima koroonateabe leiad veebilehelt ut.ee/koroona.
Riiklike piirangutega saad tutvuda veebilehel kriis.ee.

Lisateave: Tõnis Karki, Tartu Ülikooli akdeemiline sekretär, 737 5605, 529 7917, tonis.karki@ut.ee

Sandra Sommer
pressinõunik
737 5681
5307 7820