Autor:
Henry Narits

Täna avatakse Tartus Eesti tehisintellekti tippkeskus

Teisipäeval, 28. mail kl 16 toimub Tartu Ülikooli Delta õppehoones Eesti tehisintellekti tippkeskuse avaüritus, kus räägitakse, kuidas saavutada tehisintellekti usaldusväärsust ja seda ühiskonna hüvanguks ära kasutada.

Eesti tehisintellekti tippkeskuse juhi, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessori Meelis Kulli sõnul hakkab keskus arendama uuenduslikke meetodeid, mis aitavad töötada välja usaldusväärseid tehisintellektisüsteeme. „Tänane tehisintellekt on väga võimekas, kuid sarnaneb töötajaga, kes hindab oma oskusi üle. Juhtub tihti, et tehisintellekt eksib, olles samas väga enesekindel. Vastutusrikaste tööülesannete puhul võib tekkida sellistest eksimustest palju kahju. Seepärast ongi tippkeskuse eesmärgiks ühelt poolt arendada meetodeid usaldusväärsuse tõstmiseks ning teisalt leida rakendusvaldkondi, kus tehisintellekt on juba piisavalt usaldusväärne ning saab ühiskonda aidata,“ sõnas Kull.

Eesti tehisintellekti tippkeskuses löövad kaasa Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Cybernetica AS. Kõigi nende organisatsioonide esindajad saavad avaürituse esimeses pooles ka sõna. Teiste hulgas tutvustab tehisintellekti ja turvalisuse küsimusi Tallinna Tehnikaülikooli professor Rain Ottis, privaatsuse ja e-valitsuse teemat lahkab Cybernetica AS-i vanemteadur Liina Kamm ning tehisintellektist hariduses räägib Tartu Ülikooli kaasprofessor Jaan Aru.

Avaürituse teises pooles kõnelevad Riigikantselei ja Justiitsministeeriumi esindajad ning ettevõtjad, kes selgitavad oma vaatepunkte seoses tehisintellekti kasutamisega. Samuti on esinejate hulgas Academia Europaea akadeemik ja riigikogu liige Margit Sutrop, kes annab tehisintellekti kasutamisele filosoofilise tausta.

Eesti tehisintellekti tippkeskus koondab enda alla 13 uurimisrühma, mis tegelevad tehisintellekti teadmiste arendamise, hübriidsete tehisintellektisüsteemide, ohutuspiirete ja usaldusväärsuse ning privaatsuse ja turvalisusega. Tippkeskuse rakendusteaduslikud valdkonnad on e-valitsemine, küberkaitse, haridus, tervishoid ja äriprotsessid.

Woman standing

Pille Pullonen-Raudvere kaitseb doktoritööd „Foundations of efficient and secure algorithm development for secure multiparty computation“

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Man

Meelis Kull: inimesed luiskavad, tehisintellekt luiskab ka, aga aitab ikkagi väga palju