Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikool ja Leil Storage OÜ sõlmivad strateegilise koostööleppe andmesalvestuse tehnouuenduste edendamiseks

Tartu Ülikool ja suuremahulistele kestlikele andmesalvestuslahendustele spetsialiseerunud eraettevõte Leil Storage OÜ teatasid täna vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimisest, et alustada koostööd teadus-, arendus- ja uuendustegevuse alal. Selleks ühendatakse Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi akadeemiline kompetents ja Leil Storage’i tippteadmised tehnoloogiast.

Tartu Ülikooli arendusprorektori Tõnu Esko ja Leil Storage’i tegevjuhi Aleksandr Rageli allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumis kirjeldatakse kahe asutuse ühiseid eesmärke ja koostöö ulatust. Et oma teadus- ja innovatsioonivõimekust suurendada, arendavad ja viivad nad ühiselt ellu teadusprojekte, vahetavad teadus- ja tehnilist teavet ning personali ning otsivad võimalusi uurimistulemuste äristamiseks.

Ülikooli arendusprorektor Tõnu Esko väljendas uue partnerluse üle heameelt ja leidis, et ülikooli ja erasektori koostöö on väga oluline, sest see aitab leida keerulistele probleemidele uuenduslikke lahendusi. „Kuna maailmas kasvab andmemaht hüppeliselt, on ka selle keskkonnamõju üha suurem probleem. Keskendume ühiselt kestlikumate andmesalvestusmeetodite väljatöötamisele, et vähendada nii Tartu Ülikooli kui ka kõigi suuri andmekogumeid haldavate üksuste keskkonnamõju,“ ütles Esko.

Leil Storage OÜ tegevjuht Aleksandr Ragel oli samal seisukohal: „Meil on hea meel ühendada jõud teadus- ja innovatsioonivaldkonna tunnustatud liidri Tartu Ülikooliga. See koostöö annab meile võimaluse luua kiiremini andmesalvestuslahendusi, mis on ühtaegu nii keskkonnahoidlikud kui ka kõrgel tehnoloogilisel tasemel.“

Vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt hakatakse koostööd tegema peamiselt failisüsteemi tõhusa andmekorralduse, vea- ja kustutusparanduse, andmekoormuse tasakaalustamise kodeerimise, andmetihenduse ja signaalitöötluse vallas. Muu hulgas viiakse ellu lepingulisi teadus- ja arendusprojekte, korraldatakse koos töötubasid, seminare ja konverentse ning avaldatakse ühiseid teadusartikleid ja aruandeid. Lisaks edendatakse üliõpilaste praktikavõimalusi ja projekte, tehno- ja oskusteabe siiret ning intellektuaalomandi kaitse ja äristamisvõimaluste uurimist.

Tartu Ülikool ja Leil Storage asuvad põnevusega sellele tehnoloogilise innovatsiooni teekonnale ja loodavad, et koostöös õnnestub neil andmesalvestusvõimalusi laiendada.

AS Tempest ning tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE alustasid koostööd, et suurendada tehisaru ja koostöörobotite abil tootmisliini võimsust.

Tehisaru optimeerib ettevõttes laovarusid ja robot vähendab raske füüsilise töö vajadust

Auditoriun

Täna avatakse Tartus Eesti tehisintellekti tippkeskus

Mees teeb ettekannet

Tallinnas toimub Põhjamaade ja Eesti e-taristute koostööle pühendatud konverents