Tartu Ülikool järgib vastuvõtukava nii palju kui võimalik

Sisseastumine Tartu Ülikooli toimub talvel välja kuulutatud ajakava kohaselt. Vastuvõtutingimused jäävad praeguste plaanide kohaselt suures osas samaks.

Avalduste vastuvõtt eestikeelsesse magistriõppesse kestab 1. juulini. 18. juunist 1. juulini saab esitada avaldusi bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õppesse ning 1. maist 15. juunini doktoriõppesse.

Kõigile õppeastmetele saab kandideerida ka juhul, kui eelmise astme õpingute lõpetamine on eriolukorra tõttu nihkunud juuli- või augustikuusse. Seejuures ei ole oluline, kas edasi on lükkunud õpingute lõpetamine Tartu Ülikoolis või mõnes teises õppeasutuses Eestis või välisriigis. Selliste kandidaatide vastuvõtuotsused on siiski tinglikud, st ülikoolil on õigus vastuvõtuotsus tühistada, kui augustikuus selgub, et vastu võetud kandidaat siiski varasemaid õpinguid ei lõpetanud.

Kandideerimisavaldusi saab esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS, kuhu sisselogimiseks on vajalik kehtiv ID-kaart või mobiil-ID. Soovitame oma ID-kaardi kehtivuse aegsasti üle kontrollida ja vajaduse korral tellida uus dokument.

Õppekavade vastuvõtutingimusi ülikool praeguse seisuga ei muuda. Arvestame sisseastumiseksameid, riigieksameid ja/või hindeid, mis on talvel vastuvõtutingimustes välja kuulutatud. Riigieksamite toimumine on olnud küsimärgi all, kuid Haridus- ja Teadusministeeriumi plaani kohaselt saavad gümnasistid teha eesti keele, eesti keele teise keelena ja matemaatika riigieksamid. Mai lõpus ja juuni alguses toimuvate riigieksamite tulemused selguvad 30. juunil ehk päev enne kandideerimistähtaega.

Vastuvõtt magistri- ja doktoriõppesse toimub samuti kavandatud vastuvõtutingimuste alusel.

Ülikool lähtub praegu sellest, et riigieksamid toimuvad, kuid me jälgime olukorda. Kui maikuu jooksul selgub, et riigieksameid siiski plaanitud ajal ei toimu, korraldab ülikool selle aasta gümnaasiumilõpetajatele vastuvõtu ilma riigieksamiteta. Õppekavade kaupa leitakse eraldi lahendus, näiteks toimub vastuvõtt ainult kavandatud sisseastumiseksami alusel või asendatakse eesti keele ja matemaatika riigieksam akadeemilise testi või erialase sisseastumiseksamiga. Täpse info õppekavade kaupa avalikustab ülikool esimesel võimalusel pärast riigieksamite tühistamist puudutava teate avalikustamist.

Tänavu jäi akadeemiline test eriolukorra tõttu ära ja seda sel aastal eritingimustel vastuvõtuks ei korraldata. Psühholoogia ja hambaarstiteaduse õppekava kohustusliku sisseastumiseksamina toimub akadeemiline test 6. juulil.

Sel aastal ei toimu osas õppeainetes olümpiaadi lõppvooru ja see mõjutab eritingimustel vastuvõttu olümpiaaditulemuste põhjal. Kui lõppvoor jäi ära, arvestab ülikool selle asemel maakondliku olümpiaadi tulemusi. 11. ja 12. klasside parimate leidmiseks koostatakse pingeread maakondlike olümpiaadide kõrgeima punktisummaga kandidaatidest. Lõppvooru tulemuste asemel arvestab ülikool kutset lõppvooru. Lisainfo on veebilehel ut.ee/eritingimus.

Juuli algusesse planeeritud sisseastumiseksamid toimuvad sel ajal kehtivate nõuete kohaselt. Ülikool valmistub selleks, et kogunemis- ja liikumispiirangute tõttu ei saa sisseastumiseksameid korraldada plaanitud moel. Vajaduse korral teeme suulised sisseastumiseksamid elektrooniliste kanalite (näiteks Skype’i, Teamsi, Zoomi vms) abil. Samuti otsime lahendusi kirjalike eksamitööde korraldamiseks.

Lisateave: Tuuli Kaldma, Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja, 737 6391, tuuli.kaldma@ut.ee

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820