Tartu ülikool kuulutas IT-keskuse ehitamiseks välja ideekonkursi

Tartu ülikool otsib arhitektuurivõistlusega parimat lahendust Narva maanteele ehitatavale IT-keskusele. Konkursi töö peab võimaldama saavutada tulevase hoone kasutamisel võimalikult madalat energiataset. Ideekonkursi tööde esitamise tähtaeg on 4. aprill 2016 kell 12.00.

Arhitektid peavad välja pakkuma optimaalse lahenduse IT-erialade, matemaatikute ja majandusõppe integreerimiseks ühes hoones.

Tartu ülikooli IT keskuse passiivmaja elementidega hoone planeeritakse Tartus kinnistutele aadressidel Narva mnt 4, Narva mnt 10, Narva mnt 2b ja 2d.

Ülikooli ja linna ootus on, et hoone peab arhitektuuriliselt sobima asukohta, olema tänapäevane ja ajatu, kuid samas staatusele vääriliselt esinduslik. Olulisteks märksõnadeks on suured auditooriumid, avarus, funktsionaalsus, võimalus kohandada ruume vastavalt õppijate vajadustele, ehituskvaliteet, maksimaalne töökindlus ning energiasäästlikkus. 

Tulevase kasutaja soovil tuleb erilist tähelepanu pöörata ka hooneautomaatikale ja võimalikele alternatiivenergia kasutamisvõimalustele, näiteks päikesepaneelid.

Uus IT keskus hakkab koosnema kahest osast, millest esimeses järjekorras projekteeritakse ja ehitatakse põhikorpus ja hiljem võimalik juurdeehitus pindalaga ca 5000 m2. Arhitektuurne lahendus peab võimaldama hilisema etapi väljaehitamisel lihtsa ja loogilise omavahelise ühenduse, tagamaks hoone igapäevase toimimise ning liikumise.

Arhitektuurilise ideekonkursi tööde esitamise tähtaeg on 4. aprill 2016 kell 12.00.

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuuluvad TÜ kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ning arhitektid Andres Kadarik, Jüri Siim ja Andres Lunge.

Projekti sujuva kulgemise korral saavad üliõpilased ja õppejõud uutes ruumides õppe- ning teadustööd alustada hiljemalt 2019. aasta sügissemestril.

Tutvu riigihanke tingimustega.

Information for Interested Persons.

Lisainfo: Heiki Pagel, TÜ kinnisvaraosakonna juhataja, tel 737 5110, e-post heiki.pagel@ut.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392