Autor:
Henry Narits

Tasuta veebikursus „Programmeerimisest maalähedaselt" stardib sügisel

9. septembrist kuni 6. oktoobrini 2024 toimub taas arvutiteaduse instituudi populaarne veebikursus „Programmeerimisest maalähedaselt", mis tänavu on suunatud töötavatele täiskasvanutele. Kursus on selle lõpetajale tasuta ja sobib hästi esimeseks kokkupuuteks programmeerimisega. Huvilistel palume registreeruda hiljemalt 21. augustil. 

Kursuse info

Registreerumine

Veebikursuse sihtrühma kuuluvad erialase IT tasemehariduseta või aegunud oskustega töötavad täiskasvanud. Sihtrühma ei kuulu üliõpilased ja Tartu Ülikooli töötajad. Kursus sobib neile, kes pole varem programmeerimisega kokku puutunud, kuid soovib paotada ukse sellesse põnevasse maailma. Õpe avardab su silmaringi, paneb veidi proovile ning annab võimaluse sügavama huvi tekkimiseks. Tegu on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kõige populaarsema e-kursusega, kus on osalenud juba enam kui 12 000 inimest. Veebikursuse maht on 1 EAP ehk 26 akadeemilist tundi. Igal nädalal tuleb sul õppimisele pühendada umbes 5-6 tundi endale sobival ajal.

Kursuse läbinud õppija:

  • tunneb ära olulisemad programmeerimise konstruktsioonid programmeerimiskeeles Python;
  • oskab lihtsates programmilõikudes teha ülesandele vastavaid muudatusi;
  • oskab ülesandes toodud kirjelduse järgi koostada Pythoni programmi;
  • oskab leida seoseid programmeerimise ja erinevate eluliste ning kunstiliste nähtuste vahel ning julgeb neid teistele esitada;
  • on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi selle valdkonnaga rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.

Oled oodatud osalema!

Koolitust rahastab ESFi VÕTI.

Mees istub arvuti taga

Tule veebikursusele „Andmeteaduse võimalused äriettevõttes"

„IT mitteinformaatikutele” üliõpilaste stipendium

Õppekava „IT mitteinformaatikute” üliõpilaste stipendium eesmärk on toetada õppekaval õppivate üliõpilaste õppe- ja teadustööd.

Programmeerimine

Programmeerimise mikrokraadiprogramm Tartu Ülikoolis.