Autor:
Ragnar Vutt

Teaduskonverentsil saab tutvuda Tartu Ülikooli IT-teadlaste tööga

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab 18.-19. mail Delta õppe- ja teadushoones teaduskonverentsi “IT Academy Research Summit”, millega tähistatakse projekti “IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine” lõppemist.  Projektis osalenud teadlased tutvustavad konverentsil oma uurimisvaldkondi ja teadustöö tulemusi, osalejate hulgas on palju ettevõtete ja ka avaliku sektori esindajaid.

Konverentsi kahel suuremal ettekannete sessioonil saavad sõna mitmed projektis osalenud teadlased ning lisaks on kõik uurimisrühmad esindatud stendiettekannetega kogu oma mahus. Samuti toovad mõned teadlased oma töö tulemused ka käegakatsutavana välja. Lisaks toimuvad üks-ühele kohtumised teadusrühmade ja ettevõtete esindajate vahel. Võrgustumisele keskenduv ürituse formaat loob osalejatele hea võimaluse tutvuda kõikide huvipakkuvate uurimissuundadega.

Uurimistöö põhisuunad lepiti kokku koos IT ettevõtete esindajatega IT Akadeemia juhtrühmas. Teadusprogrammi rahastuse toel arendati Tartu Ülikoolis kolme olulist valdkonda: tehisintellekt ja masinõpe; andmeteadus ja suurandmed; robotite-inimeste koostöö ja asjade internet tööstuse protsessides. 

Konverentsi peakorraldaja professor Jaak Vilo sõnul on neis suundades käivitatud 16 uut teadusrühma, kuhu on kokku kaasatud üle 80 inimese, peamiselt doktorandid ja järeldoktorid. “Toetusmeetme eesmärk oligi IT hariduse ja teaduse võimekuse laiendamine ja kasvatamine, et ühelt poolt toime tulla tudengite arvu kasvuga ja teiselt poolt aidata Eesti ettevõtteid vajalikes uurimissuundades uue teadmise loomise, koostöö ja koolitusega,” selgitas Jaak Vilo.  Vilo sõnul panustas Tartu Ülikool ennekõike alustavate noorte teadlaste kaasamisele, et tekiks võimalikult mitmekesine ja elujõuline pikema perspektiiviga võimekus, mis ühtiks nii ettevõtete huvide kui ka ülikooli õppetöö vajadustega. 

IT Akadeemia teaduskonverents toimub inglise keeles, täpsemat infot võib leida ürituse veebilehelt.

Projekt “IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine” algas 2018. aastal ning kestab tänavu augusti lõpuni. Projekti tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Image
logo
TikToki rakendus

Meelis Kull: Tiktok annab tehisintellekti võidujooksus Hiinale suure eelise

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus

Group photo

Eesti IT-teadlased: Meil on ainulaadne positsioon, et olla Euroopa turvalise tehisintellekti eestvedaja