Tudengiprojektid


Projektikonkursid on leitavad siit


Mis on tudengiprojektid?

Tudengiprojektidest võib mõelda kui hästi mahukatest kodutöödest, mida tudengid mõnes õppeaines tegema peavad. Tudengiprojektid võimaldavad tudengitel oma teadmised praktilises võtmes proovile panna ning saada hinnalisi kogemusi nii tiimitöö kui ka projektitöö näol. Ja otse loomulikult tuleb ka tõdeda, et tegelikult on hirmus lahe midagi ise – oma pea ja kätega – valmis ehitada. Seda eriti siis, kui kellelgi kuskil on ehitatu järele tungiv vajadus ja see loob teistele inimestele reaalset väärtust!

Ja siinkohal ilmnebki üks eriti tähelepanuväärne asjaolu, miks me tudengiprojektidest üldse juttu teeme: me ootame väga-väga projektiideid väljastpoolt ülikooli, et need siis tudengiprojektide näol tudengitele lahendada anda!

Kes võib esitada tudengiprojekte?

Lühike vastus sellele küsimusele on: igaüks võib! Ka sina – olgu sa ettevõtja, palgatööline või vabatahtlik erasektorist, avalikust sektorist või kodanikuühiskonnast!

Kui järgnevatest väidetest kasvõi üks kehtib sinu kohta, siis tasub uurida, kas sinu projekt võiks sobida mõne õppeaine tudengiprojektiks:

  • Su (arendus)eelarve puudub täielikult või on liiga väike, et omal jõul projektile elu sisse puhuda.
  • Sul puuduvad vastava kvalifikatsiooniga inimesed, olgu nendeks tarkvaraarendajad, andmeteadlased, ärianalüütikud või mõni muu IT-valdkonna spetsialist.
  • Tahad teha koostööd ülikooli ja/või teadusasutustega, aga ei julge esimese hooga liialt palju investeerida.
  • Tahad kaasata inimesi, kes vaataksid sinu probleemile otsa värske pilguga ja näeksid lahendusi väljaspool kasti.

Siiski tasub silmas pidada, et õppeained on väga erinevad nii sisult kui ka ülesehituselt ja sama kehtib ka nendes tehtavate tudengiprojektide kohta. Seepärast pead esmalt veenduma, et sinu projekt oleks kooskõlas konkreetse õppeainega ja vastava konkurssi tingimustega.

See, mis sa vastu saad, sõltub eeskätt konkreetsest õppeainest ja sealsest tudengiprojektide tegemise korrast. Teatud asjad on aga nii sinu kui ka õppejõu kontrolli alt väljast: võib juhtuda, et sinu projekt tudengeid ei kõneta ja seda ei valitagi lahendamiseks; võib juhtuda, et mõni tudeng sinu tiimist põleb õpingute ajal läbi ja jätab õppeaine pooleli; sinu projekt võib osutuda oodatust keerukamaks ja terve tiimi moraal kukub jne. Küll aga kehtib üks universaalne tõde: mida tihedamalt oled valmis tudengitega koos töötama, seda hõlpsam on neil välja töötada sulle sobiv lahendus!