Haridusinnovatsiooni keskus

Anne Raam
Anne Raam
keskuse juhataja
mag (koolikorraldus)
+372 737 6445
+372 5474 0957
Jakobi 5-B240
Maria Jürimäe
Maria Jürimäe
õppekavateooria nooremlektor 0,8 k, õppekava ja õpikogukondade peaspetsialist 0,1 k
MA (eesti filoloogia)
+372 5804 9739
Jakobi 5-A104
Anni Vallsalu
Anni Vallsalu
täienduskoolituse spetsialist
MA (disain ja rakenduskunst)
+372 737 6449
Jakobi 5-A104
Merilin Piirmann
Merilin Piirmann
täienduskoolituse spetsialist
MA (õigusteadus)
+372 737 6448
Jakobi 5-A103
Marin Järvpõld_haridusteaduste instituut
Marin Järvpõld
kooliarendusprogrammi spetsialist 0,6 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
+372 737 6457
Jakobi 5–B239
Marge Kimmel
täienduskoolituse- ja kutseaasta spetsialist
MA (õpetaja)
+372 737 6446
Jakobi 5-B239
Kati Lukk
täienduskoolituse spetsialist (tööleping peatatud)
Ita Ilves
projektide spetsialist (tööleping peatatud) 0,8 k
MA (geograafiaõpetaja)