Enlight avardab õppe-, teadus- ja koostöövõimalusi kaheksa korda

Üheksa Euroopa ülikooli on ühendanud käed koostööks projektis Enlight*, et anda oma üliõpilastele ja töötajatele senisest paremad võimalused võtta osa teiste ülikoolide õppe- ja teadustööst.

Kujutlegem, et käes on 2023. aasta sügis. Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia magistriõppe tudeng Markus hakkab valima, milliseid loenguid sel semestril võtta. Atmosfääri- ja kliimateadused, Eesti kliima … Mida veel? Bordeaux’ Ülikoolist peaks mõne kliimamuutuse loengu juurde vaatama – nad on selles valdkonnas tugevad – ja Uppsala Ülikooli rootsi keele kursusi võiks ka võtta.

Kõikide võimaluste seast peab Markus siiski valiku tegema, sest lisaks tahab ta osaleda Tartu piirkondliku akadeemia tegevuses ja jäätmeteemalises eluslaboris. Valikute rohkuse põhjuse peale Markus mõtlema ei pea, aga selle, et ta saab veebi kaudu teistest ülikoolidest õppeaineid võtta, nende eest ainepunkte koguda ning samal ajal eluslaboris Lõuna-Eesti probleemidele lahendusi otsida, on võimalikuks teinud 2020. aasta lõpus alanud projekt Enlight.

Projekti on kaasatud üheksa ülikooli Euroopa eri piirkondadest ning selle eesmärk on kõike muud kui tagasihoidlik: luua üle 312 000 üliõpilasega ühine õppe-, teadus- ja koostööruum. Õppurid astuvad küll vaid ühte ülikooli, kuid saavad osaleda teiste ülikoolide loengutes, suvekoolides, doktorikoolides ja üliõpilasvahetuses. Õppejõududel on võimalus anda partnerülikoolides külalisloenguid, teadlased saavad ülikoolide vahel liikuda ja teadustaristut kasutada, toimub tihe õppe- ja teaduskoostöö. Pikaajaline eesmärk on edendada nii ülikoolide kui ka Euroopa kõrghariduse konkurentsivõimet ja anda üliõpilastele võimalus muutuda tõelisteks maailmakodanikeks.

Loe edasi Tartu Ülikooli ajakirjast Universitas Tartuensis

* Projekti nimi on tuletatud pikast ingliskeelsest nimetusest European University Network to Promote Quality of Life, Sustainability and Global Engagement Through Higher Education Transformation. See on Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja üleilmset koostööd.