Gholamreza Anbarjafari räägib inauguratsiooniloengul inimkäitumise analüüsist masinnägemise ja -õppe abil

7. septembril kell 16.15 räägib masinnägemise professor Gholamreza Anbarjafari ülikooli aulas masinnägemise rakendusviisidest inimese ja roboti vahelises suhtluses, keskendudes afektiarvutusele. Loengul „Afektiarvutus: inimkäitumise analüüsist masinnägemise ja -õppe abil“ käsitleb ta erinevaid tunnusehõive viise (nt pildil, helil või puudutusel põhinevaid) ning dimensioonide vähendamise ja semantilise mõistmise vajadust (nt näotuvastus, äratundmine ja jälgimine ning audiovisuaalne tunnusehõive).

Tehisintellektil põhinevad sotsiaalsed agendid ja robotsüsteemid on viimasel ajal pälvinud üha enam tähelepanu paljudes valdkondades, nagu masinnägemine, tehisintellekt, inimese ja masina vaheline suhtlus ning protsesside nutikamaks muutmine. Tekkinud on valdkondadevaheline koostöö. Oma inauguratsiooniloengul räägib professor Gholamreza Anbarjafari masinnägemise rakendusviisidest inimese ja roboti vahelises suhtluses, keskendudes afektiarvutusele. Ta käsitleb erinevaid tunnusehõive viise (nt pildil, helil või puudutusel põhinevaid) ning dimensioonide vähendamise ja semantilise mõistmise vajadust (nt näotuvastus, äratundmine ja jälgimine ning audiovisuaalne tunnusehõive). Samuti kirjeldab ta, kuidas tema inimkäitumisalase uurimistöö tulemusi kasutatakse inimese ja roboti suhtluse parandamiseks – see on võimalik tänu inimese mitmetahuliste emotsioonide äratundmisele ja analüüsimisele ka olukorras, kus inimene andmehõivesüsteemiga koostööd ei tee. Anbarjafari räägib, kuidas masinõppesuundi, näiteks tugivektormasinaid, peidetud Markovi mudeleid ja süvaõppetehnikaid kasutatakse audiovisuaalses tunnusehõives ning näo ja keha analüüsimisel kõrge ruumilis-ajalise lahutusvõime juures. Samuti saab kuulda Anbarjafari käimasolevast teadustööst: masinnägemisel põhinevast lahendusest, mis aitab mõista, kuidas inimesed varjavad oma emotsioone. Loengu lõpus puudutab Anbarjafari muu hulgas tehisintellekti erapooletust masinnägemise vaatepunktist.

Gholamreza Anbarjafari (Shahab) on Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi masinnägemise professor. Ta on Tartu Ülikoolis loonud intelligentse masinnägemise labori, mis on Baltimaade suurim omalaadne. Anbarjafari on olnud Euroopa teaduse ja tehnoloogia alase koostöövõrgu (COST) info- ja kommunikatsioonivaldkonna tehisnägemise ja keeletehnoloogia integreerimise töörühma teaduskoordinaatori asetäitja ning esindanud Eestit ka mitme teise COST-i projekti juures. Ta on mitme teadusajakirja, eriväljaande ja raamatuprojekti, sh Springer SIVP, MDPI Entropy, MDPI Information, JAD, Springer MVAP ning EURASIP JIVP kaastoimetaja ja külalispeatoimetaja. Lisaks on ta Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi (IEEE) vanemliige ja juhib IEEE Eesti sektsiooni signaalitöötluse, lülituste ja süsteemide ning pooljuhtlülituste töörühma. Professor Anbarjafari on saanud palju riiklikke ja rahvusvahelisi grante nii Eesti ja Euroopa Liidu asutustelt kui ka erasektorist. Tema uurimisvaldkondade hulka kuuluvad masinnägemine, masinõpe, inimese ja roboti vaheline suhtlus, graafilised mudelid ning tehisintellekt. Tema juhendamisel on kaitstud 17 magistri- ja seitse doktoritööd ning ta on avaldanud üle 130 teadusartikli. Anbarjafari on korraldanud või aidanud korraldada arvukalt erialaseid konverentse, võistlusi ja töötube ning olnud seotud mitme idu- ja võrsefirmaga.

Inauguratsiooniloeng toimub inglise keeles.

KÕIK HUVILISED ON OODATUD!

Inauguratsiooniloengust toimub ka veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV vahendusel