Kristjan Krips kaitseb doktoritööd „Privacy and coercion resistance in voting“

8. juunil kell 12.15 kaitseb Kristjan Krips informaatika erialal doktoritööd „Privacy and coercion resistance in voting“ („Valimiste privaatsus ja mõjutuskindlus“).

Juhendajad:
dr Jan Willemson, Cybernetica AS
kaasprof Sven Laur, Tartu Ülikool

Oponendid:
prof Olivier Pereira, Université Catholique de Louvain (Belgia)
prof Carsten Schürmann , IT University of Copenhagen (Taani)

Kokkuvõte
Üheks demokraatia nurgakiviks on inimeste õigus osaleda vabadel ja ausatel valimistel ning seeläbi määrata endale esindajad. Seetõttu on valimiste turvamine kriitilise tähtsusega, kuid selle ülesande muudavad keerukaks valimistele rakendatavad vastuolulised turvanõuded. Valimisvabaduse tagamiseks peab valijal olema võimalik anda oma hääl ilma välise mõjutuseta. Samaaegselt on vaja tagada, et korrektselt antud hääled võetakse häältelugemisel arvesse ning kajastuvad valimistulemuses.

Postihääletamine ja internetihääletamine toovad esile valijate mõjutamisega seonduvad probleemid. Seetõttu uurisime internetihääletussüsteemide mõjutuskindluse saavutamiseks vajalikke meetmeid ning analüüsime nende praktilist rakendatavust. Uurimistöö tulemusena selgus, et hääle kontrollitavuse ja valija mõjutamatuse samaaegseks saavutamiseks võetakse sageli aluseks mitmeid eeldusi, mida on praktikas raske täita.

Võrreldes internetihääletussüsteemidega on traditsiooniliste paberhääletussüsteemide turvalisust tänapäevase tehnoloogia kontekstis oluliselt vähem uuritud. Teadustööd näitavad, et valijate privaatsusega seonduvad riskid on olemas ka paberhääletussüsteemides. Meie poolt läbiviidud uurimise tulemusena selgus, et valimissedeli täitmise käigus tekkiv heli lekitab infot. Leiu illustreerimiseks ehitasime kaks prototüüpi, mis kasutasid mikrofone, et sedeli täimisel tekkivaid signaalne kinni püüda.

Sarnaselt teistele valimissüsteemidele oli ka Eestis kasutusel olevas internetihääletussüsteemis vaja leida tasakaal mõjutuskindluse ja terviklusomaduste vahel. Turvanõuetes olevate vastuolude tõttu ei saa kõiki riske maandada. Uurimistöö ühe osana kirjeldasime Eesti internetihääletussüsteemis olevaid nõrkusi ning pakkusime välja meetodeid tuvastatud probleemide lahendamiseks.

Viimase aspektina analüüsisime missugused turvariskid kaasneksid nutitelefonil hääletamisega.

Kaitsmine toimub Zoomis (kohtumise ID: 936 3087 2977, pääsukood: ati).

#teadus #ühiskonnale

Lidia Feklistova kaitseb doktoritööd „Learners of an introductory programming MOOC: background variables, engagement patterns and performance“

Lidia Feklistova kaitseb doktoritööd „Learners of an introductory programming MOOC: background variables, engagement patterns and performance“
#teadus
Ingliskeelse kolme minuti loengute konkursi esikolmik_autor Piret Ehrenpreis

Kolme minuti loengute konkursil osales rekordarv doktorante

#teadus #ühiskonnale

Gamal Elkoumy kaitseb doktoritööd „Privacy-enhancing technologies for business process mining“

Gamal Mahmoud Abdelmoaty Ibrahim Elkoumy kaitseb doktoritööd „Privacy-enhancing technologies for business process mining“