Skip to main content

IT Akadeemia

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtete koostööprogramm IKT hariduse kvaliteedi tõstmiseks, teaduse arendamiseks ning tööjõuressursi tagamiseks. 

Image

Tartu Ülikoolis edendatakse IT Akadeemia programmi IT-teadust ja kõrgharidust ning toetatakse informaatikaõpetajate järelkasvu. Üle aasta korraldatakse küberkaitse suvekooli ning programmi arendusprojektide konkursil edu saavutamisel tehakse ka muid arendusi. Aastatel 2016-2020 toetati programmist arvutiteaduse instituudi kolme õppekava arendust.

IT Akadeemia programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet.

IKT teaduse toetusmeede
Teaduse toetusmeetme eesmärk on kasvatada IKT teadus- ja arendustegevuse võimekust, et tagada majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutlikku arengut, sh tugevdada eri elualadel teaduspõhiste ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu. Täpsemat teavet leiab siit

Informaatikaõpetajate toetusmeede
Meetme eesmärk on toetada  lahendusi, mis aitaks lahendada informaatikaõpetajate vähesuse probleemi Eesti koolides. Meetme raames toetatakse informaatikaõpetajate väljaõpet, sh uudsete õppevormide arendust ning ka doktoriõpet.

Arendusprojektid
Arendusprojektide iga-aastaste taotlusvoorude eesmärk on suurendada erialaspetsiifilise IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte-IKT õppekavadel. Toetatakse õppekavade ja -tööga seotud arendustegevust. Täpsemat infot leiab siit.

Tartu Ülikoolis on selle meetme toel arendatud tootedisaini ja -juhtimise aineid, samuti e-õpet jm. 2021. aastal arvutiteaduse instituudis IT Akadeemia arendusprojekte käimas ei ole.

Küberkaitse suvekool
Rahvusvahelise küberkaitse suvekooli eesmärk on tutvustada infoturbe valdkonna teadust ja anda eeskätt Eestis õppivatele doktorantidele, õppejõududele ja teadlastele võimalus luua sidemeid küberkaitse valdkonna teadlaste ja spetsialistidega väljastpoolt Eestit. Suvekoolides on osalenud sadu doktorante kümnetest riikidest üle maailma. Suvekooli korraldavad TÜ ja TTÜ vaheldumisi, 2021. aastal on korraldajaks Tartu Ülikool.

2021. aastal toimunud suvekooli kohta leiab teavet siit

IT Akadeemia teavitusnõuetest: IT Akadeemia toetuse korral tuleb ka vastavalt viidata. Artiklite jmt puhul piisab viitamisest IT Akadeemia toetusele, nt "Artikli ilmumist on toetanud IT Akadeemia". Logod (nt slaididel kasutamiseks vms) leiad parempoolselt külgribalt.
Image
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine

Ülo Kaasiku stipendium

Eesti informaatika suuna ühe rajaja, emeriitprofessor Ülo Kaasiku (9. november 1926 Tallinn - 17. aprill 2017 Tartu) mälestuseks asutati 2018.

Jaga
31.12.2021
#õppimine
ATi_Eno Tõnisson

Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium

Jaga
31.12.2021