Loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaanina alustab uuest aastast Piia Post ja õppeprodekaanina jätkab Varmo Vene

Uuest aastast on loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan füüsika instituudi meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent Piia Post. Õppeprodekaanina jätkab programmeerimiskeelte semantika professor Varmo Vene.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna uue dekaani Leho Ainsaare sõnul on senine teadusprodekaan Mari Moora teinud oma tööd väga hästi ja saab nüüdsest jälle keskenduda teadustööle. „Tänan Mari Moorat tulemusliku töö eest ja soovin talle kordaminekuid teadustöös,“ ütles Ainsaar.

Piia Post on töötanud ülikoolis alates 1986. aastast. Alates 2008. aastast on ta olnud meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent ning viimasel aastal on juhtinud atmosfäärifüüsika laborit. Tema repertuaar õppejõuna on väga lai: sinna kuulub kümmekond meteoroloogia ja klimatoloogia valdkonna ainet, viimastel aastatel on lisandunud ka andmeanalüüsi ja arvutustega seotuid. Ta on mõnda aega töötanud nii Soome kui ka Eesti ilmateenistustes, sealjuures mõlemal korral palgatuna Euroopa meteoroloogiliste satelliitide organisatsiooni (EUMETSAT) poolt. Post on mitme teadlasvõrgustiku ja rahvusvahelise teadusorganisatsiooni Eesti esindaja ning alates 2018. aastast Eesti Meteoroloogia Seltsi juhatuse esimees. Ta on korraldanud konverentse ja suvekoole ning 2015. aastal tunnustati teda Eesti Füüsika Seltsi aastapreemiaga. Tema juhendamisel on kaitstud hulk doktoritöid ja praegu juhendab ta viit doktoranti.

Teadustöös on Piia Post keskendunud Läänemere regiooni ilmaekstreemumite muutuste klimatoloogiale, otsides põhjusi seostest atmosfääri suuremastaabilise tsirkulatsiooniga, aga tema huviobjektiks on ka sademete ja pilvede kaugseire.

Teadus-arendusprodekaan koordineerib valdkonna teadus-, arendus- ja turundustegevust ning doktoriõppekavasid. Õppeprodekaan koordineerib valdkonna õppetööd ja juhib valdkonna õppekomisjoni.

Lisateave:
Leho Ainsaar
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan alates 1. jaanuarist 2020
leho.ainsaar@ut.ee

Imbi Rauk
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna turundus- ja kommunikatsioonijuht
tel +372 737 5811
mob +372 518 9836