Tartu Ülikool hakkab koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga koolitama andmeteaduse spetsialiste

Tartu Ülikool ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium allkirjastasid lepingu andmeteaduse spetsialistide magistriõppe läbiviimiseks. Aastaks 2023 koolitatakse välja vähemalt 50 magistri tasemel andmeteaduste spetsialisti.

„Viimase kümnendi jooksul on kasvanud nii erasektori kui ka riigi poolt kogutavate andmete maht. Tänu kaasaegse tehnika arengule ei ole enam probleemiks andmete kogumine ning nende talletamine, vaid väljakutseks on muutunud hoopis see, mida nende andmetega teha ning kuidas muuta need ettevõttele või asutusele kasulikuks,“ rääkis Eesti e-riigi andmejuht Ott Velsberg. „Andmete efektiivne ja eetiline kasutamine ning tõlgendamine on kujunenud väljakutseks nii ettevõtluses, poliitikas, teaduses kui ka ühiskonnas laiemalt,“ lisas Velsberg.

Kuna andmeid kogutakse ja analüüsitakse väga erinevates valdkondades, võib Velsbergi hinnangul juba praegu kõrge nõudlus kvalifitseeritud andmeteadlaste järele kasvada veelgi. „Andmeteadlaseid väärtustatakse kõrgelt eelkõige nende oskuse tõttu lahendada kompleksseid probleeme. Kuivõrd ettevõtted ja asutused mõistavad, et neil endil puuduvad oskused andmeid koguda, tõlgendada ja töödelda, siis on hakanud nad otsima spetsialiste, kes neid selles aitaks,“ lõpetas ta. Harvard Business Review nimetas hiljuti andmeteadlase 21. sajandi üheks atraktiivseimaks ametiks.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo sõnul ei ole siiani Eesti kõrgkoolides olnud terviklikku õppekava, mis annaks teadmisi andmekaeve, andmete visualiseerimise, masinõppe ja eri rakendusvaldkondades kohta korraga. Lepingu raames koolitab Tartu Ülikool aastaks 2023 välja vähemalt 50 andmeteaduse spetsialisti, kes saavad spetsialiseeruda kas äri-, loodus-, sotsiaal- või humanitaarsuunale. “Andmeteaduse magistriõppekava on esimene uus õppekava, mis avatakse Tartu Ülikooli praegu ehitatavas Delta keskuses,” lisas Vilo.

Andmeteadus on tihedalt seotud ka tehisintellekti ja masinõppega, sest enamus andmetest tehtavaid automatiseeritud otsuseid tehakse andmete baasil treenitud mudelitega. “Andmeteadus ise on veidi laiem, käsitledes kogu protsessi alustades andmete tekkest, puhastamisest ja ühendamisest kuni statistilise analüüsi, visualiseerimise ning masinõppe ja tehisintellekti meetodite rakendamiseni,” sõnas Vilo.

Esimene vastuvõtt toimub 2020. aastal. Kandideerida võivad erinevate õppekavade tudengid, kel on oma õpingute jooksul ette näidata matemaatika, matemaatilise statistika või informaatika õppeaineid või oskusi 60 EAP mahus. Kuigi peamiseks sihtrühmaks on erinevate IT õppekavade lõpetajad, siis selles mahus eeldusaineid on võimalik omandada põhimõtteliselt kõikidel, näiteks sobiva kõrvaleriala või vabaainete valikuga.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viib Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 perioodil ellu programmi „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mille üheks eesmärgiks on kõrgemate IKT oskustega spetsialistide koolitamine.

Lisateave: Jaak Vilo, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja ja akadeemik , 737 5483, jaak.vilo@ut.ee