Tartu ülikooli infosüsteemide professoriks valiti Marlon Dumas

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituut avas sügisel uue ametikohana infosüsteemide professuuri. Infosüsteemide professorina hakkab tööle senine tarkvaratehnika professor Marlon Dumas, kes kuulub arvutiteaduse valdkonnas 1% maailma enimtsiteeritud teadlase hulka.

Infosüsteemide ja tarkvaratehnika professuuride eesmärgiks on teineteist toetada ja täiendada. Tarkvaratehnika sisuline kaheks jaotumine on tingitud valdkonna laiemast vajadusest katta nii tarkvara arenduse protsesse ja metoodikaid kui ka infosüsteemide arhitektuuri ja rakendusvaldkondi. Tehtud muudatusega vastab tarkvaratehnikaõppetool paremini tööstuse ootustele. Uus infosüsteemide professuur keskendub organisatsioonidele teatud ajahetkedel vajalike IT-süsteemide tuvastamisele  samas kui tarkvaratehnika fookus on suunatud nende süsteemide efektiivsele loomisele ja vastavusele kasutajate vajadustega. 

„Uue professuuri loomine oli vajalik, kuna viimastel aastatel on meie tudengite arv hüppeliselt kasvanud. Lisaks sellele on uute valdkondade üleste moodulite lisandumisega kasvanud inimeste töömaht. Uued täiskohalised professuurid on kaetud püsilepingutega, ehk vastavad nn „tenuuri” ülemisele tasemele,“ rääkis arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo.

Marlon Dumas sõnul on tema eesmärk  infosüsteemide professorina luua tugevad kontaktid lokaalse ja Euroopa tarkvaratööstusega, eriti just ennustavate ja kognitiivsete infosüsteemide vallas. „Alustasime sel kevadel juba kahte sellist projekti, millest üks on koostöös Swedbankiga, et ennustava analüütika abil täiendada nende pakutavaid teenuseid. Teises projektis on partneriks GoSwift ning nendega soovime arendada ennustavaid jälgimismeetodeid efektiivsete järjekorrasüsteemide arendamiseks,“ selgitas Dumas. Loomulikult jätkub ka teadustöö protsessikaeve vallas, fookusega luua avatud lähtekoodiga projekte ja praktilisi rakendusi. Uue asjana plaanivad professor Dumas ja tema töögrupp hakata töötama vestlusliideste ja teiste tehisintellekti rakendustega ettevõtete infosüsteemides.

Dietmar Pfahl, kes võtab üle tarkvaratehnika professuuri, plaanib keskenduda andmepõhistele lähenemistele, mis aitavad parendada tarkvaratööstuse arendusprotsesse. „Konkreetsed uurimissuunad on seotud andmeanalüütikaga energiasäästlike tarkvaratoodete arendamisel, automatiseeritud lähenemisega avatud innovatsioonile ning tehniliste puudujääkide vähendamisega tarkvara tööstuses,“ rääkis hetkel tarkvaratehnika dotsendina töötav Pfahl.

Mõlemad professorid alustavad tööd 1. septembril 2017.

Lisainfo:
Marlon Dumas, tarkvaratehnika professor, 737 5473, marlon.dumas@ut.ee   
Dietmar Pfahl, tarkvaratehnika dotsent, 737 5432, dietmar.pfahl@ut.ee