Autor:
Tartu Ülikool

Digioskuste arendamise veebiseminarid

Arvutiteaduse instituut pakub alates juunikuust aasta jooksul võimalust osaleda tasuta digioskuste arendamise veebiseminaridel. Koolituste seeria on suunatud laiemale huvikonnale. 

Seminare korraldab Eesti Töötukassa koostöös Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Plokiahela tehnoloogia
21. aprillil 2023
Registreeru siin

Seminaril saad teada, millised on plokiahela põhiomadused ning selle käigus antakse ülevaade plokiahela tehnoloogia rakendamiste võimalustest ja valdkondadest. Muuhulgas räägitakse ka infoturbe haldusest. Seminaril analüüsitakse turvariske, mis puudutavad plokiahela tehnoloogia rakendusi. Kuidas toimub identiteedihaldus? Millised on juurepääsukontrolli mudelid? Saad vastused neile ja paljudele teistele küsimustele. Samuti vaadeldakse lähemalt seda, kuidas neid riske vähendada.

Seminari viivad läbi professor Raimundas Matulevicius ja lektor Mubashar Iqbal.

 

Image
Logod-01.png

Pilveteenused
29. juunil 2022

Seminaril tutvustatakse, mis on pilveteenused ning antakse ülevaade erinevate pilvetehnoloogiate ja -teenuste tüüpidest ja nende kasutamisest erinevates valdkondades. Seminari käigus arutatakse, mis on pilveteenuste eelised ja puudused ning kirjeldatakse kuidas pilveteenused on aidanud kaasa digitaliseerimisprotsessidele. Tuuakse näiteid kõige edukamatest pilvepõhistest rakendustest maailmas ja Eestis. Samuti antakse praktilisi näiteid, kuidas luua pilveteenuseid. Seminaril käsitletakse pilveteenuste rolli suurandmete ohjamisel, mis on muutnud selle valdkonna kättesaadavaks ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Lõpetuseks tuuakse näiteid avatud pilvetehnoloogia platvormidest ja Eesti Riigipilvest.

Seminari viib läbi lektor Pelle Jakovits.

Virtuaalne ja liitreaalsus
14. septembril 2022

Seminaril saad teada, mis on virtuaal- ja liitreaalsus, millist kasu see loob ning missugune arengutee on sel tänaseks päevaks selja taga. Samuti räägitakse, miks võiks virtuaal- ja liitreaalsuse arendamine huvitada inimest, kes varem pole informaatikaga kokku puutunud. Tutvud mitmesuguste seadmete ja tarkvaraga ning mängid läbi 360 piltide tegemise ja kuvamise. Eesti suurima virtuaalreaalsuse mängukeskuse näitel tuleb juttu ka virtuaal- ja liitreaalsuse sisuarendusest ning seadmete haldamisest. Samuti tuuakse näiteid virtuaal- ja liitreaalsuse trendidest ja tulevikusuundadest.

Seminari viivad läbi teadur Madis Vasser ja külalisesineja Karl Lomp.

Küberturvalisus
13. oktoobril 2022

Digihügieen muutub iga aastaga järjest olulisemaks. Sellel veebiseminaril saad näpunäiteid ja soovitusi, kuidas oma arvutikasutust turvalisemaks muuta. Seminaril teed läbi 30 küsimusest koosneva küberturvalisuse enesetesti, et näha, kui ohutult sa iga päev tegutsed. Muuhulgas käsitletakse ka küberrünnakute teemat, räägitakse, kuidas nendega toime tulla ning kuidas vältida andmepüügi ohvriks langemist. Oma teadmisi saad testida andmepüügi veebimängus. Seminaril tutvustatakse Eesti infoturbestandardit (E-ITS) ning räägitakse põhjalikult ka lahti mõned levinud küberjuhtumid.

Seminari viib läbi nooremlektor Alo Peets.

Asjade internet
2. novembril 2022

Sellel seminaril tutvustame asjade interneti olemust ning arengut. Saad teada, kus asjade internetti kasutatakse, millised võivad olla selle rakendused ning millised on platvormid, et asjade interneti lahendusi luua. Seminaril demonstreeritakse, kuidas saab praktiliselt luua lihtsamaid asjade interneti rakendusi ning aktiivsed kuulajad saavad seda ka ise kaasa teha. Samuti räägitakse, kuidas kasutada asjade internetti tööstuses ning kuidas on need lahendused aidanud protsesse automatiseerida. Arutletakse valdkonna tulevikusuundade üle ning uuritakse, mis takistab asjade internetti veelgi laiemalt kasutusele võtta. Samuti saad ülevaate, kuidas asjade interneti tehnoloogiaid on rakendatud Eesti tööstuses, tehnoloogiafirmades ning asutustes.

Seminari viivad läbi lektor Pelle Jakovits ja külalisesineja Vjatšeslav Antipenko.

Sensortehnoloogia
1. detsembril 2022

Sellel seminaril saad endale selgeks teha sensori mõiste ning saad teada, kuidas maailma sensorite abil mõõta. Räägitakse sensorite tööpõhimõtetest, trendidest ning peamistest rakendusvaldkondadest. Samuti sellest, millised tehnoloogiad ühendavad sensorseadmeid ülejäänud maailmaga ning kuidas sensorandmete kvaliteeti tõsta. Saad hea ülevaate seadmetest ja lahendustest, mis meid igal sammul igapäevaelus sensorite abil jälgivad. Ka nutitelefon on selles mõttes sensorseade. Samuti saad teada, milline on sensorite roll tööstuse digitaliseerimisel.

Seminari viib läbi nooremlektor Jakob Mass.

Targa maja lahendused
18. jaanuaril 2023
 

Seminaril saad hea ülevaate tarkade hoonete tehnoloogiate arengust ning trendidest. Arutletakse tarkade majade üle. Mis teeb maja targaks? Kuidas teeb tark maja elamise mugavamaks? Kas tarku majasid peaks kartma? Saad teada, millised on kaasaegsed lahendused, et luua tarku kodusid ja kontoreid. Samuti antakse ülevaade targa linna võimalustest nii Eesti kui ka maailma linnade näitel. Räägitakse sellest, milliseid andmeid juba praegu Eesti linnades kogutakse ja kuidas neid kasutatakse linna arengu planeerimiseks ning elanike elu ja töö toetamiseks. Seminaril saad ka lähemalt kuuda tarkade majade loomisest SmartEnCity projekti näitel.

Seminari viivad läbi lektor Pelle Jakovits ja külalisesineja Vjatšeslav Antipenko.

Robottehnoloogia
15. veebruaril

Seminaril osaledes saad tuttavaks robootika kaasaegsete trendidega ning kuuled paljudest olulistest robootika valdkonna arengutest. Saad teada, millised võimalused avanevad inimeste elu- ja töökeskkonnas, kui tehnoloogilisi lahendusi targalt kasutada. Mida on selleks vaja, et panna inimesed ja robotid koos toimima? Mida robotite ja tehisintellekti kasutamine laiemas plaanis kaasa toob? Kuidas robotid ja kaasnevad tehnoloogiad muudavad ja mõtestavad inimeseks olemist ning ühiskondlikku korraldust? Võta sellest veebiseminarist osa ja saad hea ülevaate robottehnoloogia valdkonnast!

Seminari viivad läbi kaasprofessor Karl Kruusamäe ja lektor Veiko Vunder.

Tehisintellekt ja masinõpe
31. märtsil 2023

Seminar tutvustab põnevat tehisintellekti valdkonda. Saad teada, mis on tehisintellekt, millised on tehisintellekti ja masinõppe meetodid ning kuidas neid kasutatakse. Seminaril lahendatakse ka praktilisi ülesandeid selle kohta, kuidas valida ettevõtte probleemi lahendamiseks õige masinõppe meetod. Saad tuttavaks mitmete näidetega, kuidas on tehisintellekti erinevates valdkondades rakendatud. Seminaril arutletakse selle üle, millised on tehisintellekti kasutamise väljakutseid ja piiranguid. Samuti puudutatakse eetilisi aspekte, andmete ja algoritmide kallutatust, inimlikkust, ohutust ja muid teemasid.

Seminari viivad läbi lektor Elena Sügis ja lektor Ardi Tampuu.

ati

Veebikursus “Programmeerimise alused” ootab osalejaid

Sandbox Toolbox 20.09.2023

Sandbox Toolbox - Inimkeskne digitoote arendus koos Sabah Haideriga

Tudeng arvutiga

Veebikursus „Programmeerimisest maalähedaselt" alustab taas