ESFRI toetab Tartu Ülikooli teadlaste uuringuid sotsiaalmeedia andmekaeve vallas

Euroopa teadustaristute strateegiafoorum (ESFRI) on valinud oma 2021. aasta tegevuskavasse üleeuroopalise projekti SoBigData++. Tänu sellele saavad muu hulgas ka Tartu Ülikooli arvutiteadlased teha tipptasemel uuringuid sotsiaalmeedia andmekaeve vallas ning edeneb koostöö sotsiaalteaduste ja digitaalsete humanitaarteadustega ning ettevõtete ja teadusorganisatsioonidega üle Eesti.

27 partneri ühisprojektis plaanitakse luua Itaaliasse keskus, millel on kümme filiaali Euroopa riikides, neist üks Eestis. See kõrge tunnustus Euroopa kõige tähtsamale tehisintellekti ja suurandmetega seotud teadusuuringute taristule annab teaduskonsortsiumile, mis on pühendunud tehisintellekti arendamisele ühiskonna heaks, võimaluse kasutada märkimisväärseid rahalisi vahendeid. 

Eestipoolne eestvedaja on arvutusliku sotsiaalteaduse labori juht Rajesh Sharma. Tema töörühm kasutab loomuliku keele töötluses ja võrguteaduses rakendatavaid täiustatud tehisintellekti tehnikaid sotsiaalse käitumise mõistmiseks, et uurida eelkõige veebikeskkonnas toimuvaid ühiskondlikke liikumisi (nt poliitilised protestid Facebookis jm sotsiaalmeediaplatvormidel), sotsiaalset heaolu, valeinfo ja võltsuudiste levikut ning tehisintellekti eetikat.

„Tänu ESFRI rahastusele aitab projekt muuta arvutiteaduse instituudi ja eeskätt selle arvutusliku sotsiaalteaduse labori erialadevaheliste teadusuuringute edendamise keskuseks, kaasates ka sotsiaal- ja humanitaarteadlasi,“ selgitas Sharma. Ta lisas, et töörühm juba osaleb erialadevahelistes uuringutes koos TÜ majandusteaduskonna, geograafia osakonna ja kliinilise meditsiini instituudiga, algstaadiumis on koostöö Johan Skytte poliitikauuringute instituudiga ning pidevalt otsitakse uusi teadus- ja koostööpartnereid.  

Infosüsteemide professor Marlon Dumas tõi näite, et 20. sajandi teisel poolel oli majandusliku ja ühiskondliku arengu liikumapanevaks jõuks nafta. „Tänapäeval veavad majanduslikku ja ühiskondlikku arengut andmed. Viimase kahe aasta jooksul on andmete kogumisel ja jagamisel olnud keskne roll võitluses koroonapandeemia ja selle jätkuvate tagajärgedega,“ ütles Dumas ning lisas, et andmed on olulised ka selleks, et demokraatlikud ühiskonnad saaks end kaitsta vaenulike poolte algatatud valeinfokampaaniate eest.

Tänu SoBigData teadustaristus osalemisele püsib Eesti Euroopas IT-arenduste esirinnas. See teadustaristu annab Eesti teadlastele ja ettevõtetele juurdepääsu suurtele Euroopa andmekogudele ja tipptasemel tehisintellektil põhinevatele vahenditele, et jätkata teaduse ja tehnoloogia arendamist. Näiteks saavad Eesti sotsiaalteadlased juurdepääsu andmekogudele valeinfokampaaniate või Covid19 mõju kohta üle Euroopa.

Itaalia riikliku teadusnõukogu SoBigData teadustaristu koordinaator lisas: „Meie missioon on luua teadustaristu, mis toetab suurandmete analüüsi ja tehisintellekti arendamist Euroopa tuleviku jaoks, ning samal ajal tagada üksikisiku eraelu puutumatuse kaitse ja edendada eetilisi põhimõtteid, nagu läbipaistvus ja korratavus, analüüsi igal tasandil. ESFRI tegevuskavasse lülitamine muudab selle eesmärgi konkreetsemaks ja toob selle saavutamise lähemale.“

ESFRI avaliku teadaande leiate siit. Lisateavet SoBigData ++ kohta leiate siit

Lisateave: Rajesh Sharma, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi infosüsteemide kaasprofessor, rajesh.sharma@ut.ee