Tartu Ülikool katkestab eriolukorra tõttu auditoorse õppetöö

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga ei toimu alates tänasest kuni 1. maini 2020 Tartu Ülikoolis auditoorset õppetööd. Ülikool korraldab auditoorse õppetöö ümber, kasutades e-õppe võimalusi ja teisi kaugõppevorme. Ülikool soovitab kõikidel ühiselamutes elavatel üliõpilastel võimaluse korral koju minna.

Kui õppetöö eeldab kontaktõpet, tuleb see võimalusel ümber korraldada kas e-õppe või muu kaugtöö vormis, äärmisel juhul lükata õppetöö edasi kuni eriolukorra lõppemiseni. Teadus-arendustegevus ja tugiüksuste töö Tartu Ülikoolis jätkub. Doktoritööde kaitsmisi võib korraldada, kuid välisjuhendaja või -oponendi kaasamiseks tuleb kasutada digitaalseid vahendeid ja võimaluse korral lükata kaitsmine edasi eriolukorra lõppemiseni.

Ülikool soovitab kõikidel oma töötajatel võimaluse korral teha kaugtööd. Tartu Ülikool tagab eriolukorra ajal kõigile oma töötajatele töölepingujärgse töötasu. Vajalike koosolekute korraldamiseks saab kasutada digitaalseid vahendeid.


Tartu Ülikool ootab kõikidelt oma akadeemilistelt organisatsioonidelt ning üliõpilastelt erakorralises olukorras vastutustundlikku käitumist ja kõikide üleriigiliste juhiste järgimist.

Lisateave: Tõnis Karki, TÜ akadeemiline sekretär, 529 7917, tonis.karki@ut.ee