Autor:
Kaspar Koolmeister

Roheideede konkurss Negavatt ootab osalisi 26. veebruarini

Negavatt on 18–30-aastastele noortele mõeldud konkurss, mille käigus otsitakse toote-, teenuse- või kampaaniaideid, mis aitavad säästa ressursse ja hoida looduskeskkonda. 

Ressursse on mitmesuguseid, näiteks energia, toit, riided, jäätmed, aeg ja raha. Konkursile esitatav idee võib olla algatus või kampaania, mis aitab suurendada inimeste teadlikkust säästlikumast eluviisist. 2015. aastal oli üks võiduprojektidest Tartu Ülikooli üliõpilaste algatus „Võta kraanist“, mille käigus paigaldati ülikooli õppehoonetesse 40 kõrget kraani, et soodustada korduvkasutatavatesse pudelitesse joogivee võtmist. 2016. aastal võitis konkursi taas Tartu Ülikooli tudengite algatus „Karbiketrajad“, mille käigus töödeldi laborites kasutatavate pipetiotsikute karbid ümber 3D-printeri niidiks. 

Negavatti kandideerimiseks tuleb täita lihtne ankeet, milles tutvustatakse oma ideed ja vähemalt kaheliikmelist meeskonda. Kõigi esitatud ideede seast valib Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja Keskkonnaministeeriumi töötajatest koosnev komisjon välja parimad, kes pääsevad koolitus- ja mentorlusprogrammi. Kümme parimat meeskonda saavad 1000 eurot arendusraha ja võimaluse osaleda konkursi partnerite korraldatavatel üritustel. Konkursi parim idee saab 10 000 eurot projekti elluviimiseks. 

Konkursile on üheksa eelneva hooaja jooksul laekunud 520 ideed, mida on KIK toetanud kokku rohkem kui 250 000 euroga. Teiste seas on saanud Negavatist alguse sellised keskkonnasäästlikud algatused nagu Paranduskelder, Lummus Foods, Smartvent, Festera (Wastefox), 3Cular jt. 
Tänavu tähistab konkurss 10. sünnipäeva, seega on sisuka programmi kõrval oodata ka palju muid ettevõtmisi. 

Ideid saab esitada kuni 26. veebruarini veebiaadressil www.negavatt.ee/osale.

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

arutelu konverentsil Meie valik ja selle tagajärjed: 20 aastat Euroopa Liidus

Suvine kestlikkuse infokiri annab mõtteainet ühiskonda mõjutavate otsuste langetamiseks

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd