Tallinnas tutvustati Eestisse loodava IT tippkeskuse tulevikku

Eestisse planeeritava tippkeskuse töö üheks olulisemaks ülesandeks on kiirendada uute IKT tehnoloogiate loomist ning nende viimist tööstusesse, kaasates era- ning avalikku sektorit. 30. mail arutatigi Tallinnas ICT Week raame koos riigisektori, ettevõtete ning ülikoolide esindajatega ITEE digitaalselt võrgustunud majanduse tippkeskuse tulevikuplaane.

Tartu ülikooli, Tallinna tehnikaülikooli ja Edinburghi ülikooli koostöös loodav tippkeskus hakkab koondama digitaalse võrgustunud majanduse all teadustööd andmeanalüütika, turvalisuse ja privaatsuse, äriprotsesside disaini ning IT õiguse vallas. See teadustöö omakorda võimaldab arendada kolme suurt valdkonda: reaalajas toimivat digimajandust, nutikaid elukeskkondi ning ühendatud digitervishoiusüsteeme.

„Tippkeskuse teadus keskendub Eesti jaoks olulistele IKT teemadele uute turvaliste andmepõhiste teenuste loomiseks, nutika keskkonna arendamiseks, terviseandmete paremaks väärindamiseks inimeste ravi, diagnostika ja ennetuse ning patsientide osaluse kasvatamiseks. Lisaks uurimistulemustele, mis aitavad luua uusi paremaid teenuseid, on teine või kõige olulisem tulemus oluliselt suurema mahu ja kvaliteediga doktoriõpe, mille lõpetanud siirduvad ise ettevõtteid ja riigi teenuseid arendama,” rääkis üks eestvedajatest, Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo.

Keskuse eesmärk on koolitada Edinburghi ülikooli eeskujul oma teadusvaldkonna tippspetsialiste, kes suudavad teadustööga kiirendada innovatsiooni ning on laiade oskustega. Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo avaldas seminaril arvamust, et tulemusliku innovatiivse tegevuse nimel tuleb ülikoolidel, avalikul sektoril ning erasektoril omavahel koostööd teha.

Üritusel esinesid lisaks ülikoolide esindajatele ka Euroopa Komisjoni digitaalse ühisturu president Andrus Ansip, sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Taavi Kotka.

Eesti riik on valmis riiklikul tasandil tippkeskuse loomist toetama ning jaanipäevaks esitavad ülikoolid ka ühise rahastustaotluse Horizon2020 Teaming meetme raames.

Vaata pilte sündmusest. Fotode autor Sten-Ander Ojakallas.

Lisainfo: professor Jaak Vilo, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja, 504 9365, jaak.vilo@ut.ee
Professor Gert Jervan, TTÜ infotehnoloogia teaduskonna dekaan, 5648 2343, gert.jervan@ttu.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392