Tartu ülikoolis avati asjade interneti ehk värkvõrgu labor

Situatsioon, kus töölt koju sõites annab auto küttesüsteemile teada, et oled peatselt kodus ja küte lülitub sisse või olukord, kus külmkapp tunneb ära puuduoleva toiduaine ja lisab selle poe ostunimekirja, on vaid mõned näited, kuidas lähitulevikus asjad omavahel suhtlevad ja inimese elu mugavamaks muudavad. Asjade oskus omavahel suhelda on tehnoloogia tulevikusuund, mille arendamiseks avasid Tartu ülikool ja Telia Eesti värkvõrgu labori.

Tegemist on ainulaadse laboriga nii Eestis kui ka Baltimaades, mis on sisustatud kui nutikas kodu ja nutikas kontor, mida saab kontrollida keskselt üle võrgu.

Laboris on kasutatud seadmete võrku, mis sisaldavad elektroonikat, tarkvara, sensoreid ja võrgu ühendust. Seadmed koguvad ja vahetavad omavahel andmeid, mis võimaldab olukorra, kus seadmed oskavad ise teatud olukorras käituda ehk olla nutikad.

Labori tehnikaga hakkavad tööle Tartu ülikooli mobiili- ja pilvearvutuste laboratooriumi teadlased. Lisaks avaneb arvutiteaduse instituudi tudengitele võimalus katsetada ja luua uusi lahendusi asjade interneti valdkonnas, et arendada tipptehnoloogia tulevikusuundi ja valdkonnas uusi äriideid. Värkvõrgu valdkond hõlmab mh targa keskkonnakaitse, targa tervishoiu ja targa põllumajanduse arendamist.

Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura sõnas, et Tartu ülikooli jaoks on koostöö Teliaga väga tähtis ning avatav labor on parim viis selle hoogustamiseks. „Labor tugevdab ülikooli õppe- ja teadustööd, muudab õpet praktilisemaks ning võimaldab uute start-up-ettevõtete ideede testimist,“ rääkis Puura.

„Seni on Eestis asjade internetist ehk värkvõrgust vaid räägitud. Nüüd aga teeme pika sammu tuleviku suunas, sest meil on olemas spetsiaalne keskkond, kus katsetada ja luua uusi asjade interneti valdkonna rakendusi. Loodetavasti on see labor kasvulavaks paljudele nutikatele ideedele ja lahendustele, mis muudavad meie elu mugavamaks, turvalisemaks ja põnevamaks,“ märkis Telia Eesti tehnoloogiadirektor Tiit Tammiste.

Pärast avamist toimus TÜ arvutiteaduse instituudis VUNK IoT (Internet of Things) Challenge, mille raames mõeldi uuenduslike värkvõrgu lahenduste peale, mida saaks tulevikus ellu rakendada. Edasi luuakse ideedest prototüübid ja katsetatakse neid TÜ värkvõrgu laboris.

Lisainfo
Pelle Jakovitš (eestikeelne kontakt), TÜ informaatika assistent
tel 55638589
e-post pelle.jakovitsh@ut.ee

Satish Srirama (ingliskeelne kontakt)
hajussüsteemide dotsent
satish.srirama@ut.ee

Raigo Neudorf, Telia Eesti meediasuhete juht
tel 51 69 747
e-post raigo.neudorf@telia.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392