TÜ ja Cybernetica AS avavad seni suurima IT-stipendiumi

Sügisest saavad tarkvaratehnika ja informaatika rahvusvaheliste magistriõppekavade tudengid kandideerida Cybernetica stipendiumiprogrammi. Stipendiumi suurus on 5000 eurot aastas, mis on seni suurim IT-tudengitele igakuiselt makstav stipendium Tartu ülikoolis.

Stipendiumiga kaasneb ka kindel ja tasustatud suvine praktikakoht Cybernetica AS-is. Nii annab programm valitud tudengitele unikaalse võimaluse juba õpingute ajal osaleda teadusprojektides Eesti ühes juhtivas teadus- ja arendustööd tegevas ettevõttes.

TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo sõnul on ülimalt oluline, et tudengid saaksid õppimise ajal keskenduda justnimelt õppimisele. „Stipendiumiprogrammid toetavad võimalust õppida ilma vanemate rahakoti toeta, iseseisvalt ning ilma vajaduseta kohe tööle minna. Haridus, mida omandatakse ülikoolis, on vajalik terve elu vältel erinevates tööülesannetes, seda ei asenda hilisemad täiendkoolitused. Cybernetica näeb ette täiendava võimaluse veeta kahe magistriaasta vahel lisaks ka suvi tasustatud praktikal. Seega võimaldab stipendium nii õppimist kui ka praktilise töökogemuse omandamist nii, et see ei takistaks õpingute kulgu,” rääkis Vilo.

Cybernetica nõukogu esimehe akadeemik Ülo Jaaksoo sõnul on teadusesse panustamine olnud üks ettevõtte tugevamaid fookuseid. „Cybernetica tähistab täna oma 20. aastapäeva ning terve oma tegutsemisaja vältel oleme olulist rõhku pannud teaduse ja hariduse arendamisse. Osaleme rahvusvahelistes teadus- ja arendusprojektides üle kogu maailma ning meie stipendiumiprogramm annab silmapaistvatele noortele tudengitele võimaluse neisse oma panus anda,“ ütles Jaaksoo.

Esimese aasta magistrandid saavad Cybernetica stipendiumile kandideerida juba ülikooli avalduse esitamise hetkel ning teise kursuse tudengid õppeaasta alguses. Õppeaastas antakse välja üks stipendium kõrgelt motiveeritud tudengile, kelle keskmine hinne on vähemalt 3.6. Stipendiumi suurus on 5000 eurot, mis makstakse välja 10 kuu jooksul. Ülejäänud kaks kuud aastas on tagatud tasustatud praktikakoht Cybernetica AS-is.

Lisainfo: Jaak Vilo, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja, jaak.vilo@ut.ee, 504 9365

Kadri Kunnus
Tartu ülikooli avalike suhete peaspetsialist
Tel: +(372) 737 5509
Mob: +(372) 507 0963