Tudengid 17 riigist esitlesid Tartus rahvusvahelisel häkatonil lennukaid ideid

18.–20. oktoobril toimus Tartus rahvusvaheline häkaton Space Apps Challenge. See  maailma suurim arendusnädalavahetus toimub korraga umbes 200 linnas. Eestis peeti üritust teist korda ja sellel osalesid nii Eesti kui ka välistudengid 17 riigist.

Võrreldes teiste Eestis toimuvate häkatonidega on Space Apps Challenge teadusmahukam ja selle eesmärk on lahendada ühiskondlikke probleeme.

Häkatonil osales 50 inimest. Nad moodustasid kaheksa meeskonda, kelle ülesanne oli arendada reedest pühapäevani erinevaid rakendusi. Selle juures kasutati USA Riikliku Aeronautika- ja Kosmosevalitsuse (ingl National Aeronautics and Space Administration, NASA) ning Euroopa Kosmoseagentuuri (ingl European Space Agency, ESA) kaugseire avaandmeid. Võitja valimisel hinnati idee loovust, teostatavust, mõju, olulisust ühiskonnas ja lahendust tutvustavat ettekannet.

„Häkatonil osalenud kaheksa väga tugeva tiimi väljatöötatud ideed demonstreerisid satelliidiandmete praktilist kasu ühiskonnale ja andmete ristkasutuse võimalikkust,“ ütles AS-i CGI Eesti kosmose ja kaugseire valdkonna juht Martin Jüssi, kes osales NASA Space Apps Challenge’il teist aastat järjest tiimide mentorina. Tema sõnul saab innovatsioon kosmosevaldkonnas toimuda ainult erinevate vaatenurkade põimumisel.

Space Apps Challenge arendusnädalavahetuse võitis meeskond SpaceBeavers rakendusega Floody. Rakenduse eesmärk on luua täpsemad üleujutusriski hindamise kaardid, mida inimesed saaksid kasutada maja või maa ostuks sobivat kohta otsides. Samuti võimaldab rakendus hinnata kindlustusfirmadel kinnistute kindlustusriske.

Teisele kohale jäi Cloudless, kes kasutas tehislikke närvivõrke, et parandada ESA kaugseiresatelliidi Sentinel pilvemaski algoritmi. Kolmandaks tuli meeskond DLC, kes arendas Google Earth Engine’i abil maakatte ajalooliste muutuste tuvastamise andmestikku. Laiema ühiskondliku kasuteguri pakkujana paistis silma meeskond DOG, kes tutvustas ookeanide prügilaikude tuvastamise rakendust.

Kolm parimat meeskonda saavad osaleda Tartu Teaduspargi kaugseire eelinkubatsiooni programmis Baltic Sat Apps. Programmi võivad kandideerida ka teised tiimid kuni 24. novembrini. Kaks parimat ideed saadetakse NASA-le ja nende autoritel on võimalik võita külaskäik Kennedy kosmosekeskusesse.

„Häkatonide raames kohtunud kaugseire meeskonnad on Tartu teaduspargi jaoks väga põnevad. Otsime ettevõtlikke meeskondi, keda saame aidata idee edasiarendamiseks vajalike mentorite ja koolitustega, et valmistada neid ette ESA inkubaatorisse kandideerimiseks. Sel aastal on kandideerimise tähtaeg 7. november, järgmine voor on järgmise aasta kevadel,“ ütles Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatori juht ja Tartu teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits.

Häkatoni peakorraldaja oli Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia osakond koos Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi, Tartu Teaduspargi ning Tartu Observatooriumiga. Vabatahtlikena aitasid üritusele kaasa geograafiatudengite klubi EGEA-Tartu liikmed. Üritust toetasid Interregi Läänemere programmist rahastatud BalticSatApps projekt, AS CGI Eesti ja AS Datel.

Lisateave:
Evelyn Uuemaa, TÜ geoinformaatika vanemteadur, 737 5827, evelyn.uuemaa@ut.ee
Alexander Kmoch, TÜ geoinformaatika teadur, alexander.kmoch@ut.ee