Autor:
Andero Kalju

Veebikursus “Programmeerimise alused” ootab osalejaid

16. oktoobrist kuni 10. detsembrini toimub Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi veebikursus „Programmeerimise alused", mis sobib inimesele, kellel on selge huvi programmeerimise vastu, kuid kokkupuude sellega seni veel vähene.

Kursuse info leiad siit.
Registreerumise tähtaeg on 8. oktoober ja 
registreeruda saad siin
Kursus on eesti keeles ning selle hind on 250 eurot.

Sellele veebikursusele on oodatud inimesed, kellel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene. Kasuks tuleb, kui varasemalt on läbitud kursus “Programmeerimisest maalähedaselt”, aga seda saab korvata kõrge motivatsiooni ja innuka õppimisega. Veebikursusel õpid algoritmilist mõtteviisi ning programmeerimist.

Kursuse läbinud õppija:

  • oskab programmeerimise baaskonstruktsioone (tingimuslause, tsükkel, funktsioon) esitada nii plokkskeemidena kui ka programmilõikudena programmeerimiskeeles Python;
  • oskab lihtsa ülesande realiseerida programmina programmeerimiskeeles Python, kasutades seejuures erinevaid baaskonstruktsioone ja andmetüüpe (täisarvud, ujukomaarvud, sõned, järjendid), muutujaid, operatsioone, graafikavahendeid ning andmevahetust failidega;
  • oskab leida ja sõnastada enda eri- või huvialaga seotud programmeerimisülesandeid ja neid lahendada; omab esmast ülevaadet programmeerimise ajaloost, tarkvara tootmise protsessist, erinevatest programmeerimiskeeltest, arvusüsteemidest, regulaaravaldisest ja rekursioonist;
  • on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi programmeerimisega rohkem kurssi viia ning on nendest võimalustest teadlik.

Oled oodatud osalema!

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse kandideerimise kriteeriumid on muutunud

Täiendusõppeprogramm LTMS.TK.043 „Ettevalmistus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse astumiseks“